Toegankelijke dienstverlening

De sociale dienst- en hulpverlening is vaak ondoorzichtig voor de burger en in het bijzonder voor de kwetsbare inwoners die er vaak het meeste nood aan hebben. Dat maakt dat vele mensen hun weg niet vinden in het aanbod. Het decreet Lokaal Sociaal Beleid ambieert dat iedereen een gelijke en maximale toegang verkrijgt tot het recht op een menswaardig leven. Lokale besturen willen de onderbescherming tegengaan. Ze realiseren een sociaal huis als herkenbaar lokaal aanspreekpunt van lokale sociale hulp- en dienstverlening. Vanuit dit Sociaal Huis wordt, onder regie van het lokale bestuur, een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal (GBO) gerealiseerd. Meer over GBO...

Lokale praktijken

Download gratis de VVSG-publicatie 'drempels verlagen van lokale dienstverlening'  met 10 lokale praktijken. 

Kortrijk experimenteerde met MISSION, een nieuwe manier van werken, waarbij gezinnen in armoede of kans op armoede thuis worden bezocht. De casemanager bekijkt hoe hun leefsituatie verbeterd kan worden, en welke diensten daarvoor moeten worden ingeschakeld. Lees meer...

Lees meer

Hulpinstrumenten

Toegankelijkheid van gebouwen en evenementen

Klare taal

Digitale toegankelijkheid