Een lokaal bestuur krijgt toegang tot heel wat persoonsgegevens in kader van het vervullen van haar wettelijke opdracht. Denk aan gegevensbronnen zoals het Rijksregister, het kadaster, DIV of sociale gegevensbronnen. Tot 25 mei 2018 was deze toegang geregeld bij koninklijk besluit of door machtigingen die werden verleend door Sectorale Comit├ęs binnen de voormalige Privacycommissie of de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC). Vandaag wordt er over het algemeen gewerkt met protocollen i.p.v. machtigingen. Dit is althans de regel waarop heel wat uitzonderingen bestaan.