Afbeelding Tienen[5074]_1.jpg
Provider image

Tienen wil werk maken van een aangenamere en veiligere mobiliteit en nodigde de buurtbewoners, lokale verenigingen, scholen en handelaars uit om na te denken over slimme mobiliteitsoplossingen in een buurt met een aantal verkeersveiligheidsissues. De stad deed hiervoor beroep op LaMa (Laboratorium Mobiele Alternatieven) die het traject begeleidde.

Doelstelling

Het Sint-Jorisplein in Tienen was niet langer een veilige plek voor schoolkinderen: auto’s kwamen van overal. Om dit probleem op te lossen ging de stad in zee met LaMa.  Er werden twee cocreatiesessies gehouden waar een team met o.a. mobiliteitsexperten ter plaatse ging kijken en in gesprek ging met verschillende betrokken partijen: burgers, omwonenden, de school, ouders, de Fietsersbond, enzovoort. Tijdens de sessies werd gebruik gemaakt van de methode service design: de noden en drijfveren van gebruikers, burgers, omwonenden... staan centraal.  Tijdens de sessies kwamen de kernproblemen naar boven en werkten de deelnemers actief voorstellen voor mogelijke oplossingen uit.

Na adviezen van politie, de dienst openbare werken en het schepencollege kwam de stad tot acht mogelijke ingrepen in de publieke ruimte, waarvan er uiteindelijk zeven permanent zijn geworden. 

Ik nam eerder al deel aan studiedagen en een informatiesessie over duurzame mobiliteit”, vertelt Tom Roovers, schepen van Mobiliteit en Leefmilieu in Tienen. “Daar leerde ik LaMA kennen. Toen daarna de oproep kwam van de provincie Vlaams-Brabant en LaMa, wist ik meteen: dit moeten we doen. Zelf hadden we nog geen ervaring met participatieve projecten. LaMa kon voor ons dus een grote meerwaarde betekenen.” 

Bereik

LaMa riep de burgers bij elkaar om samen na te denken over oplossingen waar iedereen zich in kan vinden. Verschillende mensen kwamen mee brainstormen. Ook de ouderraad van de school kwam actief mee rond de tafel zitten.  

Praktisch

Door een minimale kost en dankzij sponsoring van de provincie,  kon Tienen de begeleiding inhuren voor dit participatietraject. 

Contact: Bond Beter Leefmilieu 
02 282 17 20 of https://www.bondbeterleefmilieu.be/ 

Betrokken diensten binnen de gemeente: dienst openbare werken en schepencolle

Externe partners

Het project kreeg de steun van de Vlaamse Overheid en de provincie Vlaams-Brabant, dat duurzame mobiliteit als een van haar prioriteiten ziet om een klimaatneutrale provincie te worden. 

Het werd gerealiseerd door Laboratoria Mobiele Alternatieven, een initiatief van Netwerk Duurzame Mobiliteit, dat put uit de expertise, kennis en mankracht van haar 8 kernleden: Trage Wegen vzw, TreinTramBus, Mobiel 21, Fietsersbond, Bond Beter Leefmilieu, Voetgangersbeweging, Taxistop en Autodelen.net.  

Verslag