thuis in gavere.JPG
Provider image

Het project ‘Thuis in Gavere’ stimuleert oudere mensen om actief te blijven. We willen ouderen ondersteunen langer en kwaliteitsvoller in hun eigen omgeving te blijven wonen en deel te nemen aan het sociale leven.

Thuis in Gavere

Doelstelling

Hoe oud je ook bent, je blijft het liefst in je vertrouwde buurt wonen en contact met je omgeving houden. Ook als je gezondheid achteruitgaat, je minder mobiel bent of je niet op sociale media zit. Als oudere voel je je trouwens niet altijd oud en wil je je graag nog actief inzetten.

Maar hoe doe je dat? En hoe kan je omgeving hierbij helpen? Dat is de vraag waarop Thuis in Gavere een antwoord zoekt. We willen het sociale weefsel met en rond zorgbehoevenden versterken. Het is een initiatief van gemeente en OCMW Gavere in samenwerking met de ouderen en hun omgeving, onder begeleiding van Kwadraet en Twisted Studio en met de steun van Koning Boudewijnstichting.

Alle ideeën rond Thuis in Gavere worden bedacht door ouderen en hun omgeving waaronder mantelzorgers, buren, kleinkinderen en ook de zorgverleners. Want hoe meer mensen nadenken over een idee, hoe beter dit idee kan worden.

De gemeente en het OCMW Gavere helpen mogelijke oplossingen vorm te geven. Ze brengen alle betrokkenen samen in een cocreatieproces. Samen oplossingen bedenken en samen actie ondernemen, dat is waar Thuis in Gavere om draait.

Tijdens de creatieve workshops komen heel wat ideeën naar boven borrelen. Verschillende deelprojecten gingen al van start: dorpstuin Vurste, radio GaGavere, huisbezoeken aan 80-jarigen, een sociale (zorg)kaart en een centraal infopunt.

Bereik

Ouderen die nog mobiel zijn of een (formeel) netwerk rond zich hebben, zijn relatief makkelijk bereikbaar. Daarom concentreren we ons net op de mensen die extra kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld door sociaal isolement. We doen dit onder meer door huisbezoeken te plannen, samen te werken met andere partners (signaalfunctie), in te zetten op buurtwerken en -activiteiten…

Momenteel ligt de focus op ‘ouderen in Gavere’. Er leeft een vraagstuk om dit open te trekken naar zorgbehoevenden in bredere zin omdat ook daar een heel aantal noden zijn.

Neveneffect

Een mooi neveneffect van Thuis in Gavere is dat ouderen in een positiever daglicht komen te staan. De oudere is meer dan een persoon met een zorg- of hulpvraag. Hij of zij wordt een volwaardige partner in dit verhaal. Er is merkbaar meer begrip en meer contact over verschillende generaties heen.

Nog een positief punt is dat er een groot aantal vrijwillige engagementen zijn opgenomen. Dit zorgt op zijn beurt opnieuw voor verbinding. Zo bracht de seniorenraad heel wat enthousiaste vrijwilligers samen die kledij breien voor Kledingpunt. Deze kledij gaat naar kinderen in precaire situaties. 

Er ontstaat ook een duurzame samenwerking en wisselwerking tussen verschillende (zorg)actoren en de zorgvrager: de gemeente en het OCMW, externe partners, middenveld, betrokkenen en belanghebbenden… Uit de bevolkingsbevraging van 2019 blijkt dat de doelgroepen deze initiatieven ook erkennen.

Tot slot zorgt dit project ervoor dat zowel de politici als de medewerkers van het gemeentebestuur meer oog hebben, of liever gevoeliger worden, voor de belangen en de behoeften van ouderen en zorgbehoevenden. Deze inzichten worden meegenomen in de beleidsvorming.

Hindernis

De projecten draaien grotendeels op vrijwillig engagement. Dit vraagt de nodige ondersteuning. Het is soms zoeken naar duurzame inbedding van de deelprojecten. Aan de professionele zorgkant leeft soms concurrentie.

Zorg blijft maatwerk. Er is geen pasklare oplossing voor iedereen. Maar een initiatief als dit stimuleert net om te zoeken naar die oplossing op maat.

Tip

  • Zorg dat je een goed zicht hebt op de effectieve noden en behoeften van je doelpubliek op het vlak van autonomie en levenskwaliteit.
  • Evalueer deze noden en behoeften regelmatig, zodat je je doelen kan scherpstellen.
  • Durf je traject bijsturen als het nodig is, en dat zal zeker eens het geval zijn.

Meer

Contactpersoon: Eleen Légat, projectmedewerker netwerkcoördinatie Gavere

Contactgegevens: eleen.legat@gavere.be of 09 389 29 38

Website http://thuisin.gavere.be