internationale praktijken.png
Provider image

Met steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) werd in 2017 in de schoot van de VVSG een werkgroep Smart City opgestart. Op deze pagina bespreken we kort enkele internationale praktijken die door de leden van de werkgroep Smart City werden gekozen en onder de loep genomen. We analyseren de praktijken en detecteren een aantal succesfactoren, aandachtspunten en andere nuttige geleerde lessen voor de Vlaamse steden en gemeenten.

De digitale transformatie van onze samenleving is allicht nog het meest voelbaar in onze steden en gemeenten. Allerlei digitale tools dragen bij aan gebruiksvriendelijke digitale dienstverlening voor onze burgers en ondernemers en zorgen ervoor dat we als overheid goed en efficiënt kunnen (samen)werken. Nieuwe technologieën bieden ook kansen voor het aanpakken van een aantal complexe maatschappelijke uitdagingen.

Steden en gemeenten wereldwijd zetten boeiende experimenten en projecten op. Binnen de VVSG werkgroep Smart City bespraken we er al enkele. We focusten ons hierbij op projecten waarbij data, technologie of digitale toepassingen werden ingeschakeld als hefboom om te werken aan een oplossing voor een reëel maatschappelijk probleem  of uitdaging en/of een efficiëntere dienstverlening voor burgers, verenigingen, ondernemers…

We hopen je met deze praktijken te kunnen inspireren. 

Lees meer over tientallen smart city-projecten van Vlaamse steden en gemeenten

Smart cities: concept en beleid

Lees meer