Op 4 december 2020 ging het Netwerk Klimaat officieel van start. Sindsdien staat een team van (voorlopig) 5 medewerkers voor jullie klaar om samen de klimaatuitdagingen aan te gaan. Via deze weg stellen wij onszelf graag voor.

Maarten Tavernier - Coördinator 

Als coördinator zorgt hij ervoor dat lokale besturen op een efficiënte manier ondersteund worden in het behalen van hun klimaatdoelstellingen met een specifieke focus op energie. Maarten leidt de verschillende stuurgroepen en is het belangrijkste aanspreekpunt.

Maarten was hiervoor diensthoofd milieu in de gemeente Wevelgem en is dus heel vertrouwd met de werking van lokale besturen.

Cedric Depuydt - Stafmedewerker Energie & Klimaat

Cedric is werkzaam als stafmedewerker Energie & Klimaat bij de VVSG, waar hij instaat voor belangenbehartiging, netwerking en projectontwikkeling

Hij is de link tussen de algemene werking van VVSG met betrekking tot energie en klimaat en de specifieke werking vanuit het Netwerk Klimaat.

Voor de VVSG was Cedric 18 jaar in dienst als milieuambtenaar bij de gemeente Maldegem.

Kris Moonen - Regisseur energie efficiëntie patrimonium & renovatie

Als regisseur zal Kris zich enerzijds richten op het thema energie efficiëntie binnen het patrimonium, bestaande uit gebouwen, openbare verlichting en het publieke wagenpark.  Hiervoor mikken we op efficiëntere toepassingen en het versnellen van de elektrificatie trend. Op deze manier zal hij jullie, de gemeenten, ondersteunen om de 40% CO2-reductie tegen 2030 te behalen.

Daarnaast is hij ook actief op het thema renovatie om de energievraag structureel te verminderen.  Beide thema’s zijn belangrijk voor de gemeenten, gezien hun voorbeeldfunctie en rol als regisseur op het eigen grondgebied.  Hij zal mee instaan voor het wegwerken van drempels en het grijpen van de mogelijke kansen.

 

Leen Van Der Meeren - Projectmedewerker financiering & projecten

Leen zal de subsidiekanalen voor lokale besturen in kaart brengen. Zij biedt daarnaast ook ondersteuning aan bij het schrijven van projecten om jullie slaagkansen te doen stijgen en mogelijke synergiën te detecteren.

Daarnaast gaat zij nagaan hoe het Netwerk Klimaat ondersteuning kan bieden aan doorbraakprojecten die een meerwaarde hebben voor alle Vlaamse lokale besturen.

Elke de Taeye - Projectmedewerker communicatie, data & tools

Zij staat in voor het bevorderen van efficiënte dialogen met en tussen lokale besturen. Dit doet ze door verschillende soorten evenementen te organiseren bijvoorbeeld overlegtafels, inspiratiedagen, energieke vrijdagen enz.

Daarnaast zal Elke een goed doorzoekbare praktijkendatabank maken zodanig dat jullie zich kunnen laten inspireren door andere gemeenten, eigen goede praktijken in de kijker kunnen plaatsen en standaardpakketten kunnen vinden

Gawein Van Daele - Regisseur warmte & ruimte

Gawein richt zich op het thema duurzame warmte en de ruimtelijke aspecten hiervan. Hij zet zich in voor een stroomversnelling op vlak van duurzame warmte(netten) en zorgt voor ondersteuning van lokale besturen rond dit thema. De opmaak van een inspiratiekaart warmtezonering en lokale besturen helpen zoeken naar duurzame warmtebronnen zullen hierin de eerste belangrijke stappen zijn. Gawein werkte hiervoor bijna 7 jaar aan het lokale klimaatbeleid van de gemeente Zaventem.