Op 4 december 2020 ging het Netwerk Klimaat officieel van start. Intussen staat er een team van 8 medewerkers voor jullie klaar om samen de klimaatuitdagingen aan te gaan. Via deze weg stellen wij onszelf graag voor..

Maarten Tavernier - Coördinator 

Als coördinator zorgt Maarten ervoor dat lokale besturen op een efficiënte manier ondersteund worden in het behalen van hun klimaatdoelstellingen met een specifieke focus op energie. Maarten leidt de verschillende stuurgroepen en is het belangrijkste aanspreekpunt.

Maarten was hiervoor diensthoofd milieu in de gemeente Wevelgem en is dus heel vertrouwd met de werking van lokale besturen.

Anna De Boeck - Stafmedewerker Energie & Klimaat

Anna is werkzaam als stafmedewerker Energie & Klimaat bij de VVSG, waar zij instaat voor belangenbehartiging, netwerking en projectontwikkeling.

Zij is de link tussen de algemene werking van VVSG met betrekking tot energie en klimaat en de specifieke werking vanuit het Netwerk Klimaat.

Voor de VVSG was Anna in dienst bij de European Landowners Organization waar ze verantwoordelijk was voor dossiers met betrekking tot de Europese klimaatdoelstellingen.

Kris Moonen - Regisseur energie efficiëntie patrimonium

Als regisseur richt Kris zich op het thema energie efficiëntie binnen het patrimonium, bestaande uit gebouwen, openbare verlichting en het publieke wagenpark.  Hiervoor mikken we op efficiëntere toepassingen en het versnellen van de elektrificatie trend. Op deze manier ondersteunt hij de gemeenten om de 55% CO2-reductie tegen 2030 te behalen.

 

Leen Van Der Meeren - Projectmedewerker financiering & projecten

Leen zal de subsidiekanalen voor lokale besturen in kaart brengen. Zij biedt daarnaast ook ondersteuning aan bij het schrijven van projecten om jullie slaagkansen te doen stijgen en mogelijke synergiën te detecteren.

Daarnaast gaat zij na hoe het Netwerk Klimaat ondersteuning kan bieden aan doorbraakprojecten die een meerwaarde hebben voor alle Vlaamse lokale besturen.

Anneleen Tilburgh - Projectmedewerker communicatie, data & tools

Anneleen staat in voor het bevorderen van efficiënte dialogen met en tussen lokale besturen. Dit doet ze door verschillende soorten evenementen te organiseren bijvoorbeeld overlegtafels, inspiratiedagen, energieke vrijdagen, enz.

Daarnaast zal Anneleen een goed doorzoekbare praktijkendatabank maken zodanig dat jullie zich kunnen laten inspireren door andere gemeenten, eigen goede praktijken in de kijker kunnen plaatsen en standaardpakketten kunnen vinden.

Thomas Pluymers - Regisseur warmte & ruimte

Thomas richt zich op het thema duurzame warmte en de ruimtelijke aspecten hiervan. Hij zet zich in voor een stroomversnelling op vlak van duurzame warmte(netten) en zorgt voor ondersteuning van lokale besturen rond dit thema. 

Wim De Geest - Projectmedewerker klimaatprojecten

Wim zet zich in voor projecten die zowel een lokale als een internationale impact hebben. In het kader van LIFE BE FREE zet hij rondetafelgesprekken op poten waarbij op zoek wordt gegaan naar innovatieve financieringsoplossingen die nodig zijn om investeringsbelemmeringen in energie-efficiëntie weg te nemen. Daarnaast maakt hij via LIFE AT LAST ook deel uit van een Europees netwerk om collectieve wijkrenovatie toegankelijk te maken.

Roel Vanhee - Regisseur renovatie

Roel richt zich op het thema renovatie om de energievraag structureel te minderen.

Als regisseur renovatie is hij het aanspreekpunt en de inspirator voor lokale besturen om renovatiestrategieën uit te werken en te helpen realiseren.

Hij zal mee instaan voor het wegwerken van drempels en het grijpen van de mogelijke kansen en ondersteuning.