Contact

De medewerkers zijn bereikbaar per e-mail via voornaam.naam@vvsg.be.

Telefoon: 0484 07 30 23
Stafmedewerker
Verantwoordelijk voor de thema's afvalinzameling, organisch-biologisch afval, bedrijfsafvalstoffen, inzameling specifieke afvalstoffen zoals KGA en asbest, werking recyclageparken, ...

Telefoon: 02 211 55 97
Diensthoofd en coƶrdinator Interafval
Verantwoordelijk voor de thema's intergemeentelijke samenwerking, markt en overheid, uitvoeringsplan huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval, afvalwetgeving (Materialendecreet en Vlarema), financiering afvalbeleid (subsidies, belastingen, heffingen,...), communicatiebeleid, producentenverantwoordelijkheid (samenwerking met Recupel, Bebat, Valorlub, Recytyre,...), hergebruik, duurzame ontwikkeling en preventie,...

Telefoon: 02 211 55 26
Projectmedewerker lerende netwerken afvalbeleid

Telefoon: 0496 40 12 48
Projectmedewerker openbare netheid en lid van het team van Mooimakers

Projectmedewerker openbare netheid en lid van het team van Mooimakers

Telefoon: 02 211 55 70
Projectcoƶrdinator verpakkingsafval