Contact

De medewerkers zijn bereikbaar per e-mail via voornaam.naam@vvsg.be.

Telefoon: 0484 07 30 23
Projectmedewerker openbare netheid en lid van het team van Mooimakers

Telefoon: 02 211 55 97
Diensthoofd 
Verantwoordelijk voor de thema's communicatiebeleid, openbare netheid, producentenverantwoordelijkheid (Samenwerking met Recupel, Bebat, Valorlub en Recytyre), hergebruik,...

Telefoon: 02 211 55 98
Stafmedewerker
Verantwoordelijk voor de thema's afvalinzameling, organisch-biologisch afval, bedrijfsafvalstoffen, inzameling specifieke afvalstoffen zoals KGA en asbest, werking recyclageparken, ...

Telefoon: 02 211 55 99
Stafmedewerker en coördinator Interafval
Coördineert de werking van Interafval en staat specifiek in voor aspecten van intergemeentelijke samenwerking, verpakkingsafval, afvalverwerking, heffingen, subsidies en belastingen, …

Telefoon: 02 211 55 26
Projectmedewerker lerende netwerken afvalbeleid

Telefoon: 02 211 55 70
Projectmedewerker openbare netheid en lid van het team van Mooimakers

Telefoon: 02 211 55 70
Projectcoördinator verpakkingsafval