Contact

De medewerkers zijn bereikbaar per e-mail via voornaam.naam@vvsg.be.

Telefoon: 02 211 55 98 en 0484 07 30 23
Stafmedewerker afvalbeleid
Verantwoordelijk voor de thema's afvalinzameling, organisch-biologisch afval, bedrijfsafvalstoffen, inzameling specifieke afvalstoffen zoals KGA en asbest, werking recyclageparken, ...

Telefoon: 02 211 55 97
Coördinator Interafval
Verantwoordelijk voor de thema's intergemeentelijke samenwerking, uitvoeringsplan huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval, afvalwetgeving (Materialendecreet en Vlarema), financiering afvalbeleid (subsidies, belastingen, heffingen,...), personeelsbeleid,...

Telefoon: 02 211 55 26
Projectmedewerker lerende netwerken afvalbeleid

Telefoon: 0496 40 12 48
Projectmedewerker openbare netheid en Coach lokale besturen bij Mooimakers

Telefoon: 0489 00 10 17
Projectmedewerker openbare netheid en Relatiebeheerder lokale besturen bij Mooimakers

Telefoon: 02 207 54 61
Stafmedewerker afvalbeleid
Verantwoordelijk voor de thema's inzameling en verwerking van huishoudelijk verpakkingsafval en de samenwerking tussen lokale besturen en Fost Plus.

Telefoon: 02 207 54 03  
Stafmedewerker afvalbeleid
Verantwoordelijk voor de thema's afvalverwerking, producentenverantwoordelijkheid en de samenwerking met Recupel, Bebat, Valorlub, Valumat, Recytyre,..., hergebruik, duurzame ontwikkeling en preventie, communicatiebeleid

Telefoon: 0476 54 71 66  
Stafmedewerker afvalbeleid
Verantwoordelijk voor de thema's regiovorming en de impact op de afvalintercommunales, personeelsbeleid, data en digitalisering, veiligheidsrisico's bij afvalinzameling,...