Contact

De medewerkers zijn bereikbaar per e-mail via voornaam.naam@vvsg.be.

Telefoon: 0484 07 30 23
Stafmedewerker
Verantwoordelijk voor de thema's afvalinzameling, organisch-biologisch afval, bedrijfsafvalstoffen, inzameling specifieke afvalstoffen zoals KGA en asbest, werking recyclageparken, ...

Telefoon: 02 211 55 97
Diensthoofd 
Verantwoordelijk voor de thema's intergemeentelijke samenwerking, afvalwetgeving (Materialendecreet en Vlarema), financiering afvalbeleid (subsidies, belastingen, heffingen,...), communicatiebeleid,...

Telefoon: 02 211 55 99
Stafmedewerker en coƶrdinator Interafval
Volgt de thema's afvalverwerking, markt en overheid en uitvoeringsplan huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval op

Telefoon: 02 211 55 26
Projectmedewerker lerende netwerken afvalbeleid

Telefoon: 02 211 56 57
Stafmedewerker afvalbeleid
Verantwoordelijk voor de thema's producentenverantwoordelijkheid (samenwerking met Recupel, Bebat, Valorlub, Recytyre,...), hergebruik, duurzame ontwikkeling en preventie,...

Telefoon: 0496 40 12 48
Projectmedewerker openbare netheid en lid van het team van Mooimakers

Telefoon: 02 211 55 70
Projectcoƶrdinator verpakkingsafval