Op dinsdag 17 mei van 11 uur tot 12 uur organiseerde de VVSG in het kader van Studio Regio de digitale infosessie: 'Afstemming van de bovenlokale samenwerking'.

Hoe zorgen lokale besturen ervoor dat het brede palet van de bovenlokale samenwerking spoort met hun beleidsdoelstellingen en met regionale ambities? Wat betekent de komst van de referentieregio’s voor nieuwe en bestaande samenwerkingsverbanden?
 

Labo Regiovorming maakte een vergelijking van de referentieregio’s en de samenwerkingsverbanden die hierbinnen moeten vallen. De inventaris laat de impact zien op het niveau van het lokaal bestuur, op het niveau van de regio en Vlaanderen en op het niveau van het samenwerkingsverband. Deze inventaris wordt op 17 mei gepubliceerd en toegelicht tijdens een online sessie in het kader van Studio Regio. Er zal een rapport beschikbaar zijn voor elk lokaal bestuur en elke referentieregio. Bovendien gaan we in op de vraag : hoe ga je als lokaal bestuur en als regio aan de slag?

Programma

  • Afstemming vanuit  het perspectief van lokale besturen - Kris Snijkers, algemeen directeur VVSG
  • Afstemming concreet, hoe ga je aan de slag? - Peter Hautekiet, Labo Regiovorming
  • Afstemming vanuit Vlaams perspectief - Minister Bart Somers

Download de presentatie.