Belangenbehartiging vanuit de VVSG

Naast de dagelijkse dienstverlening, publicaties en - al dan niet virtuele - studiedagen en vormingen, kaart de VVSG elk jaar tot vele tientallen Vlaamse, federale en soms ook Europese beleidsdossiers aan bij ministers, in het parlement, op administraties en tijdens tal van formele en minder formele contacten. In de bestuurlijke commissie Innovatief en digitaal besturen bespreken we de opkomende strategische doelen.

Team Digitale transformatie en innovatie zetelt in meerdere interbestuurlijke werkgroepen, waarin wij de belangen van de lokale besturen ook opnemen:

 • Stuurorgaan Vlaams Informatie en ICT beleid en de bijhorende werkgroepen:
  • Werkgroep datamanagement
  • Werkgroep authentieke gegevensbronnen
  • Werkgroep OSLO
  • Werkgroep Informatieveiligheid
  • Werkgroep digitale dienstverlening
  • Werkgroep Archief- en informatiebeheer
  • Werkgroep juridische zaken
  • Werkgroep Interbestuurlijk samenwerken
  • Werkgroep datagedreven beleidsondersteuning
 • Bestuurscomité en werkgroepen GIPOD
 • Bestuurscomité en werkgroepen KLIP
 • Bestuurscomité en werkgroepen GRB
 • Bestuurscomité Wegenregister
 • Bestuurscomité Kruispunt Vlaanderen
 • Werkgroep adressen- en  gebouwenbeheer
 • Afnemersraad Mijn Burgerprofiel
 • Bestuurscomité en werkgroepen VastgoedInfo
 • Werkgroep digitale stedenbouwkundige informatie
 • Werkgroep AWIS Afvalwatersysteem
 • Werkgroep verkeersbordendatabank
 • Stuurgroep Smart Flanders
 • Ambtelijke stuurgroep VLOCA
 • Klankbordgroep Smart Flanders & City of Things
 • Stuurgroep Kenniscentrum Data en Maatschappij
 • Adrescomité en werkgroepen BeST-add
 • Beheerscomité en werkgroepen DABS
 • Stuurgroep overlegcomité Rijksregistere
 • Werkgroep coördinatiestructuur Patrimoniumdocumentatie (Fod Fin)
 • Strategisch comité KBO
 • Werkgroep Single Digital Gateway

Hieronder vind je enkele standpunten terug die vanuit het team Digitale transformatie en innovatie in samenspraak met lokale besturen geschreven werden. 

Recente standpunten

Standpunt Richtlijnen NIS2

# Bestuur
Lees meer
Standpunt Cyberveilige gemeenten

Veilige digitale infrastructuur en informatiebeveiliging zijn cruciale elementen in deze digitale wereld, ook voor de lokale besturen. In dit standpunt gaan we dieper in op de gedane acties rond cyberveiligheid en wat er nog moet gebeuren.

# Bestuur
Lees meer
Standpunt Digitale communicatie met de burger

Steeds meer overheidsdiensten van de verschillende beleidsniveaus stellen hun producten en diensten digitaal ter beschikking aan de burgers. Ook de communicatie vanuit de overheid naar de burger gebeurt vaker op digitale wijze. We focussen ons in ...

# Bestuur
Lees meer
Standpunt Implementatie privacywetgeving: graag duidelijker kader en overkoepelende aanpak

Sinds de komst van de AVG heeft het bewustzijn rond privacy een boost gekregen, niet alleen bij de burgers, ook de overheden, ondernemingen en andere organisaties (moeten) volgen. De lokale besturen hebben al heel wat stappen gezet rond de impleme...

# Bestuur
Lees meer
Standpunt Standpunt: naar een Vlaamse datastrategie

De Vlaamse regering besliste in het najaar van 2020 om werk te maken van een Vlaamse datastrategie. In dit standpunt formuleren we onze vragen en verwachtingen.


Lees meer
Standpunt Visie: Innovatieve overheidsopdrachten, een hefboom voor lokale innovatie

De VVSG vindt het belangrijk om voldoende te investeren in de verschillende instrumenten en randvoorwaarden die lokale innovatie mogelijk maken. ‘Innovatieve overheidsopdrachten’ is één van deze instrumenten. In dit standpunt leggen we uit w...

# Bestuur
Lees meer
Standpunt Het uitdaagrecht of right to challenge: standpunt Vlaamse lokale besturen

In het Vlaams Regeerakkoord werd de intentie geformuleerd om een kader uit te bouwen voor het uitdaagrecht of ‘right to challenge’. Er zijn zeker kansen, maar ook heel wat kritische vragen en bedenkingen.

# Bestuur
Lees meer
Beleidsinformatie Visie: Naar een volwaardige digitale transformatie van het lokaal bestuur # Bestuur
Lees meer

Alle standpunten