gameWise_inactie.jpg
Provider image

Maatschappelijk geëngageerd spel dat jongeren empowert in hun persoonlijke groei.

Game based empowerment?

gameWise zet in op game based empowerment om jongeren te helpen groeien tot actieve, zelfbewuste en digitale burgers in de snel veranderende samenleving. Samen met jongeren ontwikkelen we duurzame leerervaringen. Zo ontstaan onze Serious Urban Games®, interactieve digitale stadsspelen die een open dialoog aangaan over maatschappelijke onderwerpen en taboes doorbreken. Jongeren betrekken in het cocreatieproces laat ons toe aan te sluiten bij hun leefwereld en verhoogt tegelijk hun autonome motivatie.

Games zijn de methodiek; empowerment, participatie, sociale innovatie en lokale impact zijn het doel!

Ervaringsgericht

Onze games creëren interactie tussen jongeren en hun stad of gemeente. De games brengen jongeren in contact met inwoners, stadsdiensten en organisaties van hun eigen stad of gemeente. Ze leren organisaties kennen die relevant zijn binnen het thema van het spel en komen te weten wat die in het ‘echte leven’ voor hen kunnen betekenen. Ze leren letterlijk en figuurlijk de weg kennen.

Doelgroep

Serious Urban Games® worden ontwikkeld voor jongeren van het secundair onderwijs en richten zich op alle segmenten van dat onderwijs. We merken dat groepen uit de arbeidsmarktfinaliteit, de doorstroomfinaliteit en het deeltijds onderwijs sneller de weg vinden en actiever bezig zijn met skills zoals budgetbeheer, werk zoeken en mentaal welzijn maar vinden deze kennis en vaardigheden ook onontbeerlijk voor jongeren uit de doorstroomfinaliteit.

Waarom voor steden en gemeenten?

Als stad of gemeente ben je natuurlijk begaan met de toekomst van de jongeren in je stad. Via deze Serious Urban Games geef je hen niet alleen de kans om de stad en haar organisaties beter te leren kennen maar kun je ook inzetten op een thema dat voor jullie prioritair is en jongeren helpen groeien in hun kennis en vaardigheden rond dat thema.

Scholen zijn al enthousiast! Ze zijn klaar om deze nieuwe, game based manier van leren te omarmen en te implementeren in hun werking. We hopen in de toekomst steeds meer steden warm te maken om de games binnen te halen voor het onderwijs in hun stad of gemeente. Dit kan de kostprijs voor de scholen verminderen en de laatste drempel om met deze methode aan de slag te gaan helemaal wegnemen. Kwaliteit blijft gegarandeerd, een opgeleide GameMaster van gameWise komt ter plaatse het spel en de nabespreking in goede banen leiden.

Door samen het spel te organiseren in de stad, kan dit voor de gemeente zelf ook relevante input opleveren binnen het thema. Jullie zijn nauw betrokken en maken vanop de eerste rij mee wat jongeren te vertellen hebben. Zo kun je je eigen beleid nog beter afstemmen op de jongeren in de stad.

Meer info