Lokaal jeugdbeleid is een samenspel

Lokaal jeugdbeleid is het resultaat van een samenspel tussen schepenen, jeugdambtenaren en kinderen en jongeren en hun verenigingen. Zij zijn de spelers in ons verhaal. Dat is ook de overtuiging van onze netwerkpartner Bataljong.

De VVSG heeft al zeer lang een samenwerkingsrelatie met de VVJ - Vereniging Vlaamse Jeugddiensten vzw.

Eind 2018 vervelde deze VVJ tot Bataljong. Wil je deze netwerkpartner beter leren kennen?

Wij stellen hen elders uitgebreid aan jou voor.

Voor deze kennisitems puren we uit gedeelde inzichten en visies. 

Bron: https://bataljong.be/boost-je-kennis/categoriale-jeugdreflex/kernspelers/jeugdambtenaren

Jeugdambtenaren

Werken voor en met kinderen en jongeren, voor een stad of gemeente, vraagt specifieke competenties en rollen. Vanuit Bataljong en VVSG onderscheiden we vijf rollen die je nodig hebt in je ambtenarenkorps om tot goed lokaal jeugdbeleid te komen. Erken en benoem deze rollen in de ruime zin voor de hele ambtelijke organisatie, en in minimale zin: voor de dienst die verantwoordelijk is voor jeugdbeleid. Veranker je regisseursrol in de organisatiestructuur.

Vijf rollen voor jeugdambtenaren

We onderscheiden vijf specifieke rollen of profielen binnen het ambtenarenkorps met elk zijn eigen competenties. Deze rollen heb je als stad of gemeente nodig om lokaal jeugdbeleid kwalitatief te voeren. Deze rollen kunnen verspreid zijn over verschillende personen en diensten, of één persoon kan meerdere rollen opnemen.

 • Beleidsmedewerker

Inhoudelijke specialist en adviseur op vlak van kinderen en jongeren en van het lokale beleid daarrond. Voedt het bestuur met zijn kennis van de leefwereld van kinderen en jongeren.

 • Administratieve kracht

Duizendpoot, papieren tijger en van veel markten thuis. Zorgt vooral voor de formele/logistieke kant van het beleid.

 • Manager

Bewaakt de krijtlijnen en coördineert de verankering binnen de gehele administratie van het beleid voor kinderen en jongeren op het hoogste niveau.

 • Jeugdwerker

Is diegene die het gemeentelijk jeugdaanbod organiseert, aanstuurt en uitvoert. Kent en ondersteunt het particuliere jeugdwerk.

 • Netwerkmanager

Bouwt bruggen tussen de diensten en mensen op vlak van beleid voor kinderen en jongeren en streeft naar een win-win voor alle betrokken partijen binnen en buiten de organisatie en de gemeente. Naast de diensten zijn er binnen het grondgebied zeer veel jongeren, groeperingen, adviesraden… die relevant zijn voor het lokaal beleid voor kinderen en jongeren. Dat netwerk kennen, onderhouden en uitbreiden is een permanente opdracht als je het beleid voor kinderen en jongeren actueel wil houden.

"Als jeugdambtenaar vertegenwoordig je zo'n 30% van de lokale bevolking, waarvan ongeveer 2/3-de nog niet mag gaan stemmen en dus vaak te weinig gehoord wordt. Jeugdambtenaren fungeren dus - tussen het meespelen door - als bruggen(bouwers), klankborden, beleidsmakers, netwerkbeheerders en administratieve duizendpoten, om de leefwereld van kinderen jongeren in het beleid te loodsen en up-to-date te houden."

Amber Daniëls

Jeugddienst Wuustwezel

Organisatiebreed

Wil een gemeentebestuur werk maken van breed jeugdbeleid, dan wordt duidelijk dat elk beleidsdomein raakpunten heeft met de leefwereld van kinderen en jongeren. Het beleid voor kinderen en jongeren is dus geen exclusiviteit voor een enkele dienst, maar zit verspreid over de verschillende diensten, verschillende ambtenaren met verschillende invalshoeken en competenties (kennis, vaardigheden en attitudes).

De gemeente als organisatie heeft nood aan:

 • een ambtenaar die de welkomstdeur of hét contactpunt is voor kinderen en jongeren en hun organisaties
 • ambtenaren verspreid over de beleidsdomeinen met hun eigen specialisatie en de jeugdreflex om jeugdbeleid in de praktijk te brengen

"Als jeugdambtenaar dien je continu linken te leggen met andere diensten. Het is boeiend om andere ambtenaren de jeugdbril te laten opzetten."

Tina Schuermans

Jeugddienst Sint-Truiden

De gemeente als regisseur van het lokale beleid voor kinderen en jongeren

 • Zorg op het niveau van het managementteam en diensthoofden voor expertise over goed jeugdbeleid
 • Mandateer een ambtenaar die ‘jeugd’ op alle niveaus vertegenwoordigt (programmadirecteur). Of veranker het mandaat om kinderen en jongeren te vertegenwoordigen bij meerdere ambtenaren op alle niveaus.
 • Kennis van de leefwereld van kinderen en jongeren is essentieel. Die expertise bouw je uit en onderhoud je, door er tijd voor te vrijwaren bij jeugdambtenaren. En dit komt het hele gemeentelijke beleid ten goede omdat ze ook oplossingen biedt voor uitdagingen in andere beleidsdomeinen.
 • Kweek een categoriale kinderen- en jongerenreflex binnen het lokale bestuur: activeer anderen om de bril van kinderen en jongeren op te zetten en weeg de invloed van beslissingen op kinderen en jongeren af.

"Als jeugdambtenaar ben je de expert op vlak van kinderen en jongeren. Het is belangrijk om de expertise te delen met collega's en te weten waarmee zij bezig zijn. Zo kun je linken leggen en samen aan een kindvriendelijke gemeente werken."

Pieter-Jan Teirlinck

Jeugddienst Laarne