speelzone nazareth.jpg
Provider image

Aan de hand van een participatietraject werd er een nieuwe speelzone ontworpen in het Sterrenbos. De inrichting van speelzone Sterrenbos past in het meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur Nazareth. Dit meerjarenplan is opgesteld na een uitgebreide bevraging van alle inwoners, met de enquête en de praatsessies “Zegget ne keer”. Uit deze bevraging bleek dat het groene karakter van Nazareth een belangrijke reden is om hier te wonen. Maar ook dat jullie nog méér parken en open ruimte willen, om in te wandelen en te ontspannen. Bij de open vragen kwamen heel wat opmerkingen over het landelijk karakter, de open ruimte en speeltuintjes. Een vijfde van de inwoners gaf aan meer inspraak in het beleid te willen. Om deze redenen is deze actie in het meerjarenplan terechtgekomen, namelijk: “een speel- en ontmoetingsruimte voorzien in de groene Sterrenbossite” .

Doelstelling en proces

Eerste fase: kinderen en jongeren ontwerpen de speelzone van hun dromen

We hebben in september- oktober 2020 aan veel kinderen en jongeren gevraagd wat hun dromen zijn voor de speelzone Sterrenbos. We hebben gepraat met de KSA en de speelpleinwerking, die hier het meeste spelen. Ook met de jeugdraad en de buitenschoolse kinderopvang (BKO). Want zij kennen dit speelterrein als de beste. En dus waren wij benieuwd wat zij het liefste wilden op deze groene speelplek. We wilden hun kinderdromen horen!

Hoe pakten we het aan? In september en oktober gingen we naar de jeugdbeweging. Daar lieten we de kinderen werken met Picto-Play, een methode van Kind & Samenleving. Met speelse icoontjes ontwierpen de kinderen hun eigen natuurspeelplek. Ze moesten wikken en wegen, om goed doordachte keuzes te maken. Eenmaal de icoontjes gekozen, kregen ze een plaats op het grondplan. In de buitenschoolse kinderopvang werkten de kinderen met grote fotocollages en post-its.

Wat waren de opvallendste dromen? Veel kinderen zeiden: “iets met water”, “kleine heuvels en steile hellingen”, “een donker bos om in te spelen”, “een boomhut en klimboom”. Op het grondplan schreven ze er nog vanalles bij.

Tweede fase: Natuurstudio maakt ontwerp op

En dan? Dan waren de ontwerpers van NATUURSTUDIO aan zet. Ze lieten zich inspireren door de kinderen en onderzochten welke dromen haalbaar zijn. Ze bundelden alle voorstellen van de jonge kinderen en alle voorstellen van de 12-plussers. Wat meerdere keren op dezelfde plek voorgesteld werd, groepeerden ze in zones:

 • waterzone, chillzone, avontuurlijke zone.
 • Op basis van de kinderdromen maakten de ontwerpers een goed plan. Een plan om het
 • Sterrenbos om te toveren tot een avontuurlijk speellandschap.

Derde fase: voorstellen van het plan voor het Sterrenbos aan de inwoners van Nazareth

In maart 2021 werd het plan van het Sterrenbos voorgesteld aan alle inwoners van Nazareth. Dit gebeurde via onderstaande kanalen:

 • De participatriekrant wordt bezorgd aan alle inwoners 
 • Een vragenlijst die online (aan de hand van een QR-code) kon ingevuld worden of via de infokrant
 • Op de Sterrenbossite werden panelen geplaatst met het voorgestelde plan en de QR code naar de vragenlijst
 • De omwonenden en jeugdverenigingen kregen een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen en de Webinar mee te volgen
 • Een Webinar via de Facebook pagina waarbij Natuurstudio een toelichting gaf over het ontwerp en deelnemers via de chat-functie vragen konden stellen.

Volgende stappen

De resultaten van deze bevraging worden in april verwerkt door Natuurstudio. Met deze feedback zullen zij het ontwerp verder vormgeven. We hopen in mei 2021 het nieuwe ontwerp voor te stellen aan het college van burgemeester en schepenen. Zo bouwen we stap voor stap aan een groene speelzone voor iedereen.

Betrokken partijen

Welke actoren zijn betrokken bij de voorbereiding, uitvoering, evaluatie van dit project?

 • De kinderen en jongeren van de KSA, speelpleinwerking
 • De jeugdraad en buitenschoolse kinderopvang (BKO)
 • Alle inwoners van Nazareth die hun mening wilden geven over het ontwerp van de speelzone in het Sterrenbos
 • Samenwerking met Natuurstudio

Resultaat

Op dit moment is het definitieve ontwerp van de nieuwe speelzone in het Sterrenbos in volle opmaak. Dit ontwerp is gestart vanuit ideeën en dromen van kinderen en afgetoetst bij de inwoners. 

Bereik

 • Verschillende ideeën en dromen van kinderen en jongeren van de KSA, speelpleinwerking, jeugdraad en BKO werden omgezet naar een ontwerp.
 • 92 inwoners gaven hun mening en reacties over dit ontwerp via een vragenlijst
 • Tijdens het piekmoment waren 50 mensen naar het webinar aan het kijken. In totaal bereikte het webinar via Facebook rond de 2000 personen.

Praktische info

 • Contactpersoon m.b.t. participatieluik

beleids- en participatiemedewerker Pollet Carmine

09 396 49 41 of carmine.pollet@nazareth.be

 • Fase van beleidscyclus: beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering, beleidsevaluatie
 • Looptijd participatieluik: september 2020 – april 2021