Slimme technologie in en rond het stadion in Genk

De stad Genk werkt samen met een aantal partners aan een smart city Proof of Concept op de KRC-site en omgeving bestaande uit drie zones.  Op die site willen ze  verschillende technologieën met elkaar koppelen om een oplossing te bieden voor de verschillende uitdagingen die er zijn. De smalle doorgangsweg naar het stadion is de enige toegangsweg voor supporters en dat brengt wel wat mobiliteitsproblemen mee. Die weg, maakt naast het stadion zelf daarom deel uit van die conceptzone. Ook het nabijgelegen Thorpark wordt meegenomen omdat daar veel mensen parkeren tijdens de voetbalmatchen en omdat er daar ook wat veiligheidsproblematieken spelen.

Zone 1

De bedoeling is om de verkeersdrukte voor en na de match in goede banen te leiden aan de hand van data die ze uit ANPR-camera's halen. Met die ANPR-camera's kan de stad verkeerstellingen doen maar ook de vervoersstromen op die verkeersader in kaart brengen.  Op basis van de tellingen uit het verleden kan men ook voorspellingen maken over de verkeersdrukte en de supporters informeren over het beste tijdstip om zich naar het stadion te verplaatsen. KRC heeft een app voor supporters waar eventueel verkeersinformatie zou kunnen worden gedeeld. Ook de Politie is natuurlijk geïnteresseerd in de data van die ANPR-camera om, bijvoorbeeld, een beter zicht te krijgen op geseinde voertuigen om hierop te kunnen inspelen.

Een tweede aspect in de proof of concept-zone is de slimme verlichting. Net als andere steden en gemeenten kreeg ook de stad Genk de vraag om de openbare verlichting te verledden. Infrax wou de openbare verlichting gaan verduurzamen. De stad wou daar echter nog een stap verder ingaan en ook de ledverlichting stuurbaar gaan maken, zodat ze op basis van weersinformatie, de verkeersdrukte, een aankomende fietser.., de lichten al dan niet feller kunnen laten branden.

De lichtarmaturen zijn ook individueel stuurbaar, dus als de stad ergens een probleem detecteert op basis van bijvoorbeeld geluidsignalen, dan kunnen ze op die specifieke locatie de verlichting feller laten branden, zodat het eventueel voor politiediensten, ambulancediensten… gemakkelijk is om de plek te zien waar er een probleem aan de hand is. Die lichtarmaturen staan op een paal van ongeveer 10 meter hoog en dat is een ideaal punt om ook nog andere sensoren aan te gaan koppelen. Luchtkwaliteitsmetingen, geluidsmetingen…kunnen perfect op die palen gebeuren.

Zone 2

Op de site van het stadion zelf en de omgeving is wi-fi voorzien, waarmee tellingen kunnen gebeuren om te kunnen doorgeven aan de veiligheidsdiensten en aan KRC zelf. Ook voor de horecazaken rond het stadion kan die info interessant zijn, om afhankelijk van de drukte bijvoorbeeld hun personeelsinzet gemakkelijker te kunnen inschatten of om bepaalde verkoopacties op te zetten.

Zone 3
In het industriepark van Thorpark zijn een aantal parkings gelegen. Daar komen in de toekomst parkeergebouwen. Voor de bedrijven op de site is het interessant dat op deze site ANPR-camera's komen. Niet zozeer om veiligheidsredenen maar wel om de administratie van de parkeertoelatingen te vergemakkelijken. Zodat de camera de nummerplaten van werknemers, en geregistreerde bezoekers herkent en gratis kan toegang geven tot de parking of de facturatie kan opstarten wanneer iemand de parking gebruikt die geen gratis toegang geeft. Deze camera's worden binnenkort geïnstalleerd.

Om kleine criminaliteit tegen te gaan, plant de stad om de bestaande camera's te gebruiken om de veiligheidsdiensten te ondersteunen maar op termijn willenz e ook bekijken om eventueel de geluidsmetingen te kunnen gebruiken om deze misdragingen snel te detecteren.

Momenteel is Infrax bezig met het installeren van de slimme verlichting. De andere technologische oplossingen zullen in de loop van het komende jaar  worden uitgerold.

De bedoeling is om de lessen en toepassingen van deze proof of concept-zone na verloop van tijd ook te dissemineren naar de stad en bij uitbreiding naar de gemeenten in het samenwerkingsverband S-Lim.