Sint-Niklaas 2.png
Provider image

In Sint-Niklaas is al sinds 2019 een BOA-regisseur aan de slag om het lokale BOA-verhaal vorm te geven. Via een sterk participatief traject schreven ze een interne missie en visie. Op basis van een omgevingsanalyse en grote bevraging van ouders, kinderen en jongeren werkten ze een aantal scenario's voor de toekomst uit.

Aanpak en resultaten

Op twee derde van de scholen voorziet de stad Sint-Niklaas momenteel buitenschoolse opvang. De stad is dus niet alleen regisseur, maar zelf ook een belangrijke actor in de buitenschoolse kinderopvang. Sint-Niklaas zal het in 2026 met heel wat minder subsidies vanuit Vlaanderen moeten doen. Al sinds 2019 wordt er halftijds een regisseur aangesteld die samen met diverse werkgroepen een omgevingsanalyse gemaakt heeft en een aantal scenario’s ontwikkelde om de opvang en activiteiten te organiseren in de toekomst. We gingen met de lokale regisseur Christine Veys in gesprek over haar aanpak en de kansen die BOA met zich meebrengt in Sint-Niklaas.

Christine vertelt ons hoe ze aan de slag ging. De eerste jaren werd er vooral ingezet op het creëren van een intern draagvlak. Het heeft meer dan een jaar geduurd om de interne diensten sport, jeugd en cultuur te overtuigen om mee aan de kar te trekken van BOA. Aan de hand van presentaties over BOA en brainstormsessies werd er een interne structuur opgezet:  

 

Regie = BOA-regisseur en ambtenaar jeugd (trekkers)

Stuurgroep met de bevoegde schepenen voor het nemen van de beslissingen.

Een aantal kleine werkgroepen die voorbereidend werk doen: missie en visie, communicatie, bevraging ouders, kinderen en aanbieders.

BOA wordt gekoppeld aan het bestaand participatieplatform en sterk merk "Jong wild goud vrijetijdsaanbod". "Jong Wild Goud" is het lokale label waaraan je alle projecten en initiatieven voor kinderen en jongeren gemakkelijk kan herkennen in Sint-Niklaas. De werkgroepen geven regelmatig een stand van zaken aan het platform zodat zij mee zijn met het BOA proces.

 

Ze tekenden een tijdslijn uit waarop de belangrijkste stappen in het BOA-traject een plaats krijgen. 

Via een participatief traject schreven ze een interne missie en visie samen met verschillende interne diensten (jeugd, JOS, cultuur, sport, vrije tijd, de bib, de academie, welzijn, de stedelijke scholen, het huis van het kind en het verenigingsleven). Via dit traject zijn ze tot 6 bouwstenen gekomen: voor ieder wat wils, dichterbij dan je denkt, samen vrij zijn, meer vinden dan je zoekt, geconnecteerd zijn, iedereen mee.  

In samenwerking met het onderzoeksbureau Indiville en het communicatiebureau King George bevroegen ze ruim 1.850 ouders, kinderen en jongeren. Per wijk maakten ze een omgevingsanalyse van de demografische gegevens, de buitenschoolse opvang en van de partners die buitenschoolse activiteiten organiseren. De gegevens werden op kaart gezet zodat scholen en ouders goed kunnen zien welk aanbod er beschikbaar is in elke wijk. Op hun website brengen ze het vakantieaanbod (intern en extern aanbod) overzichtelijk samen.

Op basis van de uitgebreide omgevingsanalyse werkten ze drie mogelijke scenario’s uit en formuleerden ze heel wat aanbevelingen voor het beleid m.b.t. opvang en buitenschoolse activiteiten in het schooljaar en in de schoolvakanties; de ratio; prijssetting; mogelijke samenwerkingen met partners; enz.

 

 

Sterktes en succesfactoren

  • Het decreet biedt kansen om meer en concreter te gaan samenwerken met partners; om binnen Sint-Niklaas tegemoet te komen aan de huidige opvangnoden en om in te spelen om het moeilijk vinden van de personeel voor de buitenschoolse opvang (vb. door opstart combi-jobs).
  • Vertrek van een wit blad en maak een uitgebreide analyse. Door alles in kaart te brengen, krijg je een mooi overzicht hoeveel kinderen en zijn en (willen) gebruik maken van het aanbod, welke actoren er actief zijn, hoe toegankelijk en kwalitatief het huidige aanbod is en welke drempels nog weggewerkt moeten worden.
  • Ga eerst aan de slag met de partners die fan zijn en geloven in de geest van het decreet.
  • Vertrek vanuit de kinderrechten en de speel- en ontwikkelingskansen voor kinderen en focus minder op de financiële middelen.

Knelpunten en uitdagingen

  • Om ouders te bereiken en te overtuigen om de bevraging in te vullen, was er veel tijd en ook een sterke dosis creativiteit nodig. Ze ontwierpen daarvoor leuke affiches die ze via verschillende kanalen verspreidden: via de opvang, de scholen, sociale media, …
  • Om kwetsbare ouders te bereiken verspreidden ze fysieke folders bij alle welzijnspartners zoals de voedselbank, internationaal comité, opvoedingswinkel en Huis van het Kind.
  • Om anderstalige ouders te bereiken was de bevraging in zeven talen opgemaakt. Zo'n aanpak van de ouderbevraging kost veel inzet en tijd, maar het levert zeker interessante resultaten op.

Meer weten?

Femke Van Stappen, femke.van.stappen@sint-niklaas.be, T03 778 36 48