Wat is de Single Digital Gateway?

De Europese Commissie heeft op 12 december 2018 een verordening uitgevaardigd tot het oprichten van een digitale toegangspoort voor de burgers van de Europese Unie, ook wel de Single Digital Gateway (SDG) genoemd. De Single Digital Gateway is de Europese toegangspoort die burgers van lidstaten toegang geven tot informatie en procedures.

De Europese verordening vereist dat een deel van de huidige informatie over producten en diensten in het Engels wordt aangeboden. Uitgangspunt is verder ook dat als een procedure beschikbaar is voor een burger of ondernemer van één lidstaat, deze ook toegankelijk moet zijn voor gebruikers uit andere lidstaten. Deze informatie komt beschikbaar via het Europese portaal YourEurope.

Impact op de lokale besturen

De Single Digital Gateway heeft ook een impact op de dienstverlening van de lokale besturen.

Aangezien steden en gemeenten ook heel wat informatie, diensten en procedures aan de burgers aanbieden, moeten ook zij in de regel zijn met de nieuwe verordening. De deadlines daarvoor zijn:

  • 12 december 2022 , voor de informatieverplichting, namelijk het digitaal ontsluiten van bepaalde informatie voor de burgers in het Engels
  • 12 december 2023 voor het digitaal beschikbaar maken van procedures

Wat doet de VVSG?

De VVSG ging eind juni 2020 van start met een digitale werkgroep van steden en gemeenten. Deze werkgroep zal in eerste instantie een analyse maken van de wetgeving en in kaart brengen welke producten en procedures van lokale besturen er onder de Single Digital Gateway gevat zijn. Samen met deze werkgroep willen we ons ook inzetten om op zoek te gaan naar schaalvergroting en efficiëntiewinst door aanbevelingen te formuleren die herbruikbaar kunnen zijn voor alle steden en gemeenten.  De Single Digital Gateway heeft ook veel raakvlakken met bestaande projecten rond digitale dienstverlening, zoals bijvoorbeeld het burgerprofiel en de federale eBox. We brengen kruisverbanden in kaart en onderzoeken hoe deze initiatieven elkaar kunnen versterken.

We stemmen bij deze oefening goed af met de Vlaamse en federale overheden die momenteel ook werk leveren om te voldoen aan de verplichtingen voor hun dienstverleningsproducten in kader van de Europese verordening. De VVSG neemt deel aan de overlegorganen die hiervoor zijn opgezet.