Het begrip sfeergebied dook in Gent voor het eerst op in het winkel- en horecaplan van 2011. Dankzij een doorgedreven samenwerking tussen PUUR GENT en de handelaars telt het centrum van Gent anno 2019 zeven sfeergebieden die het divers, authentiek en gezellig aanbod van de Gentse binnenstad extra in de verf zetten.

Sfeergebieden zijn handelswijken met een eigen DNA, identiteit en commerciële naam, gekozen op basis van het specifiek aanbod in de wijk. Het gaat om buurten met een uniek karakter.

Gent bakende 7 gebieden geografisch af en samen vormen ze het kernwinkelgebied van 9000 Gent. Deze geografische afbakening is een evolutief verhaal waarbij nieuwe ontwikkelingen zouden kunnen leiden tot het vastleggen van nieuwe sfeergebieden of het aanpassen van bestaande sfeergebieden.

Via de website PUUR GENT kunnen bewoners en – vooral – bezoekers de sfeergebieden ontdekken. Waar zijn ze gesitueerd? Wat typeert hen precies? Welk commercieel aanbod is er terug te vinden? Welke culinaire adresjes zijn een aanrader en wat speelt er zich op cultureel vlak af? Daarnaast heeft elk sfeergebied ook een eigen website (bijvoorbeeld: www.gentcentral.be) of een gepersonaliseerde facebookpagina …

Op deze manier kunnen bezoekers zich vooraf makkelijk informeren over het aanbod en kunnen zij hun bezoek aan de stad Gent uitstippelen in functie van hun interesses.

Om ook de herkenbaarheid van de sfeergebieden in het straatbeeld te verhogen, plaatste de stad Gent eind juni 2019 meer dan 100 straatnaamborden in de winkelstraten, net onder de officiële straatnaamborden. Samen met de groendienst wordt ook gewerkt aan meer groen in de winkelstraten. Deze citydressing leidt tot meer bomen, planten, slingers etc. op maat van de sfeergebieden en hun winkelstraten. Op langere termijn streeft het stadsbestuur ook naar meer inspraak in de algemene aankleding van de winkelstraten, bv. naar aanleiding van een heraanleg.

Werking en financiering

Sfeergebieden zijn georganiseerd in feitelijke verenigingen of vzw’s die deel uitmaken van de Gentse opperdekenij. De sfeergebieden worden geleid door zogenaamde sfeergebiedmanagers (2 tot 4 actieve handelaars per sfeergebied). Elk sfeergebied vaardigt een manager af op de Raad van Bestuur. Op die manier is het ganse kernwinkelgebied betrokken bij de opmaak van het actieplan en het budget van PUUR GENT. Participatie en inspraak worden in de stad hoog in het vaandel gedragen, tegelijk zorgt het rechtstreeks ook voor het behoud van voldoende voeling met de realiteit en wat er leeft bij de handelaars.

Jaarlijks wordt een samenwerkingsovereenkomst gemaakt tussen PUUR Gent en de sfeergebieden. Elk sfeergebied ontvangt per jaar 4.000 euro, enerzijds als werkingsbudget maar anderzijds ook voor de financiering van de dagelijkse werking. PUUR Gent ziet toe op de besteding van deze subsidie. Daarbovenop kan elk sfeergebied nog 3.000 euro budget aanvragen in het kader van de organisatie van een handelsinitiatief (ook beschikbaar voor andere handelsverenigingen van de stad).

In twee sfeergebieden wordt momenteel al gewerkt met een individuele ledenbijdrage per handelaar. Zo kunnen er nog meer acties gerealiseerd worden. Het wordt echter niet gestimuleerd door PUUR Gent, het staat elk sfeergebied vrij om een ledenbijdrage te vragen. Voor PUUR Gent maakt elke handelaar uit het sfeergebied trouwens automatisch deel uit van het sfeergebied.

De sfeergebieden zijn toegetreden tot de opperdekenij omdat ze zo enerzijds gebruik kunnen maken van de afspraken uit het convenant tussen de stad en de Opperdekenij op het vlak van ondersteuning (gratis afvalophaling bij events, gratis ontlenen van feestmateriaal,…). Anderzijds zorgen ze voor een frisse wind binnen de Opperdekenij en vormen ze de nieuwe versie van dekenijen 2.0 (waar het gaat om actieve handelaars en schaalvergroting).

Op vraag van de sfeergebiedmanagers is er in het werkjaar 2019 een externe consultant aangesteld door PUUR GENT die de sfeergebiedmanagers moet bijstaan in de dagelijkse werking en het uitwerken van synergiën tussen de verschillende sfeergebieden. PUUR GENT maakte hiervoor 30.000 euro vrij.

Rol van PUUR GENT

PUUR Gent is de commerciële naam voor de vzw centrummanagement van de stad Gent en heeft als opdracht het ontwikkelen van een kwaliteitsvol handelsweefsel inclusief buurtwinkels en authentieke horecazaken. PUUR GENT zet in op geclusterde braderieën, eindejaarsverlichting, algemene promotie acties, een website, ontwikkelen van activiteiten, vaste koopzondagen, het ontwikkelen van een werking binnen diverse sfeergebieden: naamgeving en identiteitsbepaling van de sfeergebieden en begeleiding van sfeergebiedmanagement.

 

Meer weten?