SDG's

De 'Agenda 2030' met zijn 17 'Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen' of 'Sustainable Development Goals' (SDG's) werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015. Voor steden, gemeenten en OCMW's, als eerstelijnsoverheid, bieden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen een interessant kader om vanuit het lokale beleid en de lokale praktijk het verband te leggen tussen lokaal en globaal. 

De VVSG voorziet een uitgebreid aanbod voor gemeenten die hiermee aan de slag willen gaan. 

De publicatie lokale schouders voor mondiale uitdagingen geeft een voorzet voor de lokale vertaling van de SDG's en in de publicatie 50 sensibiliserende voorbeelden (volume 1 en 2), verzamelden we 50 praktijkvoorbeelden uit binnen-en buitenland. De VVSG stelt naast publicaties ook visueel materiaal, zoals SDG-banners, SDG-pin, SDG-bingo en zoveel meer ter beschikking.

In 2020 zijn we ook gestart met een opleidingsaanbod over de SDG’s, genaamd SDG-Academie. Deze bestaat uit opleiding voor starters en opleiding voor kenners. In juni vinden de starters webinars plaats: deze webinars gaan vooral over draavlakversterking & organisatie brede implementatie, methodiekenwebinar en een inhoudelijke webinar(s) rond 3 pijlers van DO. De kennersopleiding is een dagopleiding in oktober: hier kijken we hoe je van SDG-implementatie naar integratie kan gaan, met focus op systeemdenken, creëren van duurzame mindsets, materialiteit, stakeholders betrekken, doelstellingen en ambities verduurzamen en smart formuleren, indicatoren, etc. 

Ook op beleidsmatig vlak bieden we ondersteuning, zo blijven we werken aan SDG-inspiratiefiches per beleidsthema.. Hierin geven we voor verschillende beleidsthema’s insteken mee hoe dat thema gelinkt is aan de 17 SDG’s. 

Neem een kijkje op de SDG-pagina om het volledige aanbod te bekijken.