Iedereen krijgt toegang tot moderne, betaalbare en duurzame energie. Energie moet efficiënter geproduceerd en gebruikt worden en in toenemende mate afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen. De hefbomen voor energiebeleid liggen op Europees, federaal en Vlaams niveau, maar lokale besturen kunnen door hun investeringen in de lijninfrastructuur de voorwaarden creëren voor de omschakeling naar duurzame energie. Door hun gebouwenbestand energie-efficiënt te maken en duurzaamheidscriteria te hanteren in hun aankoopbeleid, dragen lokale besturen echter ook rechtstreeks bij aan SDG 7 en geven zij bovendien het goede voorbeeld. Ook via slimme technologieën in hun ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kunnen zij aanzienlijke efficiëntiewinsten boeken en de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. Daarnaast zijn lokale besturen cruciaal om energiearmoede de detecteren en oplossingen aan te reiken.

Wat kan mijn gemeente doen om bij te dragen aan SDG 7?

In de publicatie Lokale Schouders voor Mondiale Uitdagingen vind je per SDG concrete tips om zowel op de korte als de lange termijn actie te ondernemen als lokaal bestuur.