Ardooie.jpg
Provider image

De gemeente Ardooie heeft een goed afgestemd en uitgebreid aanbod van buitenschoolse kinderopvang en activiteiten voor kinderen van 2,5 tot en met 14 jaar. Dit door een goede samenwerking tussen de diensten kinderopvang, cultuur, jeugd en sport en tijdens de vakantieperiodes ook met externe partners. Kinderen zijn vrij om te kiezen aan welke activiteiten ze deelnemen. Door een goede communicatie van het aanbod via de website, sociale media en een brochure en een eenvoudig inschrijvingsbeleid wordt het aanbod laagdrempelig georganiseerd.

Aanpak en resultaten

De gemeente Ardooie ging jaren geleden van start met een interne werkgroep na het vaststellen dat er een overbezetting was in de buitenschoolse kinderopvang. De diensten kinderopvang, cultuur, jeugd en sport vormen samen de interne werkgroep. Door het aanbod op elkaar af te stemmen en elk hun eigen accenten te leggen, kan er een heel divers aanbod aangereikt worden voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Voor bepaalde activiteiten dient vooraf te worden ingeschreven, voor andere niet. Dit zorgt ervoor dat kinderen vrijwel altijd ergens terecht kunnen om hun vrije tijd op een leuke manier te beleven. De ouders kunnen hun kinderen afzetten aan de opvang wanneer het hen uitkomt. Op die manier maken ze hun aanbod zeer laagdrempelig voor de kinderen en de ouders.

Tijdens vakantieperiodes werkt de gemeente ook samen met externe partners en organisaties. Er wordt gekeken naar het bestaand aanbod georganiseerd door de gemeente zelf, waarbij behouden blijft wat positief ervaren wordt en er gezocht wordt naar uitbreiding of een nieuwe aanpak voor wat beter kan. Hiervoor worden externe partners betrokken, en kunnen ze zo snel een uitgebreid aanbod verwezenlijken.

Het aanbod van deze activiteiten is ook terug te vinden op de gemeentelijke website (https://www.ardooie.be/zomer2021.aspx). Aan de hand van een mooi overzicht per leeftijdsgroep, zien ouders en kinderen aan welk aanbod ze kunnen deelnemen.

De kinderen zijn vrij om te kiezen aan welke activiteit ze meedoen. Volgens hun leeftijdsklasse kunnen ze van de ene activiteit ‘springen’ naar de andere, met uitzondering van de sport – kleuter en kidskampen. Deze worden per week georganiseerd.

Op het einde van de vakantie heeft de buitenschoolse opvang een “Best-off week”. Hierin beslissen de kinderen zelf welke activiteiten ze op het einde van de vakantie graag terug zien komen. Daarnaast organiseren de diensten ook een gemeenschappelijke start van de vakantie: “Summer kick of”, alsook een afsluit: “Summers’ out”. Deze dagen gaan door op de terreinen van de speelpleinwerking, palend aan de sport - en evenementenhal. Alle kinderbegeleiders, speelpleinmonitoren, vrijwilligers, sportanimatoren en verantwoordelijken, maken die dagen tot één groot feest voor heel veel kinderen.
Dit zorgt er ook voor dat zowel kinderen als ouders ook kennis maken met het volledige aanbod binnen de gemeente.

Sterktes/succesfactoren

  • Door een goede onderlinge samenwerking in de werkgroep met de diensten kinderopvang, jeugd, cultuur en sport kunnen ze een zeer groot aanbod uitwerken voor de kinderen tijdens vakantieperiodes.
  • Daarnaast is er ook een goede samenwerking tussen de gemeente en zijn externe partners, sportclubs, jeugdverenigingen, … . Soms werken verschillende partners samen waardoor kinderen gemakkelijk van de ene activiteit ‘springen’ naar de volgende.
  • Kinderen die al een lange tijd naar de buitenschoolse kinderopvang en activiteiten gaan, kunnen als ze 16 jaar zijn zelf vrijwilliger, of moni worden bij de speelpleinwerking. Bij sommige jongeren leeft er veel enthousiasme om op een dag zelf vrijwilliger te worden voor de jonge kinderen.
  • Door hun aanbod toegankelijk te maken voor iedereen, hebben kwetsbare gezinnen ook toegang tot de opvang en activiteiten. De tarieven worden bewust ook laag gehouden, zodat er echt zoveel mogelijk kinderen een leuke vrije tijd kunnen beleven tijdens de vakantie. In bepaalde gevallen is er mogelijkheid tot sociaal tarief.
  • Door de fusie van de verschillende diensten (helikoptervisie) is het globale systeem transparanter, meer op maat en goedkoper
  • De globale kwaliteit verhoogt, omdat de ‘best practices’ van de diverse initiatieven doorgetrokken worden naar de andere initiatieven

Knelpunten/uitdagingen

  • Doordat de gemeente voor buitenschoolse kinderopvang niet werkt met voorinschrijvingen, is het soms moeilijk om in te schatten hoeveel kinderen ze kunnen verwachten. Daardoor is het voor hen soms moeilijk te voorspellen hoeveel begeleiders er nodig zullen zijn voor de opvang. De jaarlijkse statistieken helpen wel bij het inplannen van het aantal personeelsleden.  Anderzijds werken ze wel met een maximum inschrijvingen als het een activiteit op verplaatsing is.
  • Doordat diensten soms fusioneren worden de keuzemogelijkheden voor ouders en kinderen verlaagd en verliezen ze een deel van hun eigen karakter
  • Momenteel worden de ouders nog weinig bevraagd in het aanbod kinderopvang en activiteiten. Ze worden gevraagd ideeën te geven bij de activiteiten, maar er is nog geen algemene bevraging uitgevoerd.

Meer

Contactgegevens: