Afbeelding1_4.jpg
Provider image

De gemeente Bornem biedt een heel breed aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten voor de kinderen. Door een goede lokale samenwerking maken ze hun aanbod mogelijk voor alle kinderen in de gemeente. Ook kwetsbare gezinnen verliezen ze in de gemeente Bornem zeker niet uit het oog. Tijdens de coronapandemie werden knutselpakketten aan huis geleverd voor deze gezinnen om hen ook warm te maken voor het aanbod buitenschoolse kinderopvang en de speelpleinwerking en sportkampen.

Aanpak en resultaten

Bornem telt drie erkende opvanglocaties waar de activiteiten in de visie van het open speelaanbod door het vaste personeel worden georganiseerd. En waarbij in locatie Hingene de plaatselijke afdeling van de bibliotheek in de opvang is gehuisvest. 

De opvangcapaciteit van de erkende opvang werd veel te klein en leidde tot het opstarten van gemelde naschoolse ‘kortopvang’ in 4 scholen. Waar een groep van wijkwerkers en vrijwilligers de begeleiding op zich nemen. Het aanbod van de kortopvang wordt ondersteund door een groep van animatoren die voor de kinderen dagelijks een aanbod aan sport-, spel- en knutselactiviteiten voorzien. Daarnaast worden ook naschoolse activiteiten aangeboden vanuit een samenwerking tussen de scholen en de buitenschoolse kinderopvang. De scholen reiken de lesgevers aan, en de kinderopvang zorgt voor de praktische organisatie en de inschrijvingen. Zo kunnen kinderen binnen de opvanguren deelnemen aan sportsnack, multimove, muziek na school, Codescool, initiatie Engels, typlessen enz.  Op de planning staat om een interne werkgroep in het kader van het nieuw decreet op te stellen vanuit de gemeente waarin de diensten sport en cultuur samenwerken met de academie.

Doordat ze op vandaag al een groot aanbod hebben aan sport- en speelpleinwerking, zijn ze weinig genoodzaakt om externe partners te betrekken in dit aanbod. Vanuit lokale samenwerkingen met de academie en bibliotheek, hebben ze een breed aanbod.

Tijdens de Coronapandemie hebben ze extra aandacht voor kwetsbare gezinnen. Er werden pakketten samengesteld met allerlei materiaal om veilig in huis een activiteit te organiseren. In die pakketten werd allerlei materiaal aangeboden om een kerstfeestje te organiseren en kleine cadeautjes te maken; zoals mais en olie om popcorn te maken, papier en glitters om versiering te maken… In de gemeente wordt een verantwoordelijke aangesteld die zich vanuit het Huis van het Kind bezighoudt met het samenstellen van deze pakketten. Zo verliezen ze ook deze doelgroep niet en worden deze mensen ook warm gemaakt voor het buitenschoolse aanbod.

Sterktes/succesfactoren

  • In de gemeente Bornem zien ze wel voordeel in het betrekken van externe partners. Op die manier wordt een breder aanbod gerealiseerd binnenin de gemeente.
  • Door de goede samenwerking tussen de buitenschoolse kinderopvang en lokale partners, maken ze het mogelijk een breed aanbod aan activiteiten te bieden voor kinderen.
  • In de gemeente Bornem werkt de kinderopvang binnen de visie van het open speelaanbod. Zo wordt de buitenschoolse tijd van kinderen veel meer vrije tijd en wordt de opvang breder opengetrokken naar de scholen. Scholen worden op die manier in contact gebracht met organisaties binnenin de gemeente die een aanbod voor kinderen hebben; de academie, de bibliotheek…

Knelpunten/uitdagingen

  • In de toekomt willen ze nog meer samenwerking zien tussen de verschillende diensten. Zodat de kinderen gemakkelijk van de ene activiteit naar de andere activiteit gaan. Of de activiteiten naar de kinderen komen.
  • Doordat ze de opvang breder willen zien, stellen ze vast dat het daarin belangrijk is om een gedragen visie op te stellen. Deze visie zal met de toekomstige werkgroep opgesteld worden.
  • Kinderen uit de lagere school toeleiden naar het bestaande aanbod binnen vrije tijd klinkt in theorie heel mooi, maar op vlak van mobiliteit is dit bijna niet haalbaar. Slechts een heel beperkt aantal kinderen kan te voet naar de culturele infrastructuur of het sport- en recreatiedomein.

Meer

Contactgegevens: