Als raadslid kan je echt wel het verschil maken. Een gouden formule daarvoor bestaat niet.
Hieronder wel een aantal tips:

 • Luister naar en betrek de burger. Ga naar de wijken, ondernemingen en verenigingen. Maak daarbij duidelijk dat je beschikbaar bent om te luisteren en te informeren, dat je kan doorverwijzen en kan opvolgen, maar dat je niet kan meewerken aan voorspraak.
   
 • Probeer bij te dragen aan een sfeer van vertrouwen tussen meerderheid en oppositie. Begrip en respect voor de rol van een ander zijn belangrijke sleutels voor een waardevol democratisch en transparant debat.
   
 • Probeer er voor te zorgen dat grote dossiers niet enkel in een laatste en puur formele eindfase op de raad belanden, maar al veel vroeger, zodat de raad echt betrokken wordt.
   
 • Bespreek goed met de leden van je fractie wie welke taken uitoefent en wie welke thema’s opvolgt. De wereld is zo complex dat alles opvolgen onmogelijk geworden is.
   
 • Gebruik je rechten (vragen stellen, punten op de agenda plaatsen, etc) en gebruik het huishoudelijk reglement als bestuurlijke basis voor je raadswerk.
   
 • Blijf steeds binnen het wetgevend en deontologische kader. Denk er bijvoorbeeld aan de persoonlijke gegevens van mensen niet gedeeld mogen worden.
   
 • Laat je niet ontmoedigen als het moeilijk gaat.
   
 • Zorg voor een goede relatie met de administratie.
   
 • Volg opleidingen (zie het VVSG-aanbod via de politieke academie) zowel om inhoudelijk bij te leren, maar kijk ook naar het verbeteren van vaardigheden (zoals onderhandelen, spreken voor publiek,…).
   
 • Vergeet de media niet te overtuigen van je werk en gebruik zelf de sociale media om uw raadswerk in de verf te zetten. Probeer steeds kritisch maar constructief te zijn.
   
 • Zorg voor een goede balans van het raadswerk met de andere zaken in leven (gezin, vrienden, job, hobby’s). Enkel dan zal je op langere termijn de nodige energie kunnen blijven leveren voor het raadslidmaatschap.
   
 • Besef dat de omgeving snel verandert. Het is goed om als raadslid ook af en toe te kijken naar de complexe en heel snel veranderende context waarbinnen we leven en waarbinnen de lokale besturen opereren.

 

Andere interessante informatie:

Werking van de raad