De verschillende rollen als raadslid vragen veel engagement en energie. Opname van politiek verlof kan dan ook vaak essentieel zijn. Daarnaast kan ook de raad nog maatregelen nemen om de raadsleden en de fracties beter te ondersteunen bij hun taken.  Naast de toekenning van een presentiegeld  kan dat ook in de vorm van een vergoeding voor gemaakte kosten.

Raadsleden kunnen een kostenvergoeding krijgen als het huishoudelijk reglement daarin voorziet. Belangrijk daarbij is dat:

  • het enkel kan gaan om een terugbetaling van kosten die het raadslid werkelijk heeft gemaakt. Forfaitaire kostenvergoedingen zijn dus niet mogelijk;
  • het raadslid kan bewijzen dat de kosten effectief gemaakt zijn;
  • de kosten verband houden met de uitoefening van het mandaat en noodzakelijk zijn voor de uitoefening ervan; een voorbeeld hiervan is een studiedag of vorming met voor het raadslid relevante thema‚Äôs.

De raad kan nog bijkomende voorwaarden opleggen. De algemeen directeur moet dan nagaan of voldaan is aan alle voorwaarden voor een kostenvergoeding. Elk jaar wordt een openbaar overzicht gemaakt van de aan de raadsleden terugbetaalde kosten.

Naast een terugbetaling van kosten kan de raad ook bepaalde faciliteiten aanbieden (vergaderlokaal, laptop, hoofdtelefoon, etc.).  Ook dergelijke faciliteiten worden het best geregeld in het huishoudelijk reglement.

Ten slotte kan er ook een ondersteuning van de fracties uitgewerkt worden. Dat kan bijvoorbeeld door een jaarlijkse toelage voor alle raadsfracties. Deze toelage kan wel enkel gebruikt worden voor de ondersteuning van de fractie- en raadswerking. Het is dus niet mogelijk daarmee de partijwerking of verkiezingsuitgaven te financieren. Elk jaar moet de fractie via een nota bewijzen hoe de middelen aangewend zijn. Ook hier wordt jaarlijks een openbaar overzicht van gemaakt.

Verder lezen:

politiek verlof