Gent_Politie_Mentoring_GeenToestemming_Geknipt_1.jpg
Provider image

Een lokale, laagdrempelige rekruteringscampagne zorgt voor een diverser korps.

Categorie

 • Personeelsbeleid
 • Veiligheid

Doelen

 • Meer diverse personeelssamenstelling

Doelgroep

 • Inwoners van de politiezone, voornamelijk personen met een migratieachtergrond

 

Beschrijving

Onbekend is vaak onbemind. Door op een laagdrempelige manier informatie verspreiden over hoe je bij de politie aan de slag en extra begeleiding te voorzien bij de selectieprocedures, wil de lokale politie mensen van allerlei slag aantrekken.

Succesfactoren

 • Breng de eigen medewerkers in beeld om de diversiteit in de personeelssamenstelling te promoten. 
 • Zorg voor een duurzame, interne trekker
 • Zorg voor interne ambassadeurs met een netwerk diversiteit
 • Onderhoud het contact met alle ambassadeurs, influencers en toeleiders, en zorg voor een blijvende ondersteuning
 • Benadruk begeleiding tijdens de selectieprocedure

Uitdagingen

 • Het is noodzakelijk ook te werken aan een duurzaam en breed draagvlak binnen het korps voor diversiteit. Als het korps de doelstellingen niet mee uitdraagt, en niet open staat voor het thema diversiteit, heeft de wervingscampagne minder kans op succes. Organiseer vormingen, en een focusgroep om de campagne te evalueren.
 • Een campagne staat niet los van de algemene indruk die mensen hebben van de politie. Blijvend inzetten op marketing is een must.

Partners

 • Extern mediabureau
 • Centrum voor Volwassenonderwijs kan extra begeleiding voorzien voor kandidaten tijdens de selectieprocedure (Nederlands, communicatievaardigheden)

Deze praktijk in

Antwerpen

De lokale Politie van Antwerpen is voortdurend op zoek naar collega’s met de meest gevarieerde achtergrond. Daarom werd de aanwervingscampagne “wij hebben jou nodig” in samenwerking met een extern mediabureau en het Centrum voor Volwassenonderwijs ontwikkeld.

De campagne werd in samenwerking met een extern mediabureau ontwikkeld. Vervolgens werd deze via verschillende kanalen verspreid & kenbaar gemaakt, onder andere door de perswoordvoerder van Politie Antwerpen. De eigen website van de lokale Politie Antwerpen werd uitgebreid met extra pagina’s rond de rekruteringscampagne, er verschenen affiches in het straatbeeld en op publieke plaatsen en op sociale media. De politie nam deel aan jobbeurzen, gaf eigen infosessies, deed schoolbezoeken, enzovoort.

Het opzet was om de campagne lokaal te verspreiden en de nadruk te leggen op de extra begeleiding die er voorzien is tijdens en na de selectieprocedure. Dit werd onder andere ook door het stadsbestuur ondersteund. Regelmatig werd dit in de media en in contacten met verschillende verenigingen extra belicht. Er is voornamelijk getracht om de informatie zo breed en laagdrempelig mogelijk te verspreiden, zodat deze toegankelijk is voor diegenen die er interesse in hadden of geprikkeld zouden kunnen worden om een kandidatuur bij de politie te overwegen. Soms was dit in interactie, bijvoorbeeld tijdens schoolbezoeken/debatten, evenementen van verenigingen waardoor een dialoog tot stand kon komen of via specifieke media door ‘rolmodellen’ hun verhaal te laten vertellen.

De selectieprocedure volgt deze die is opgelegd voor de politie in België. De opgelegde stappen, proeven en normen van de selectieprocedure zijn in het project overgenomen, maar er werd extra begeleiding voorzien, en lokale assessoren en juryleden.

Gent

Op basis van de achternamen bleek dat in het Gentse politiekorps nauwelijks 3% een migratieachtergrond heeft. Dat is geen afspiegeling van de bevolkingssamenstelling, en dus vonden ze het in Gent tijd voor actie om tot een divers en representatief korps te komen.

Voor de rekruterings- en marketingcampagne 100% (FL)IK koos PZ Gent ervoor om de eigen medewerkers in beeld te brengen om de diversiteit in de personeelssamenstelling te promoten. Ook voor het verwezenlijken van de 4 krachtlijnen werden medewerkers aangesteld.    

Contact

Mechelen

Binnen de politie werd eind 2017 een diversiteitsmanager aangesteld om werk te maken van meer diversiteit in het korps. Stad en politie slaan de handen in elkaar wat betreft het intern diversiteitsbeleid.

'The Force Mechelen' was een grootschalige communicatiecampagne en een intensieve samenwerking tussen de lokale politie Mechelen-Willebroek en de afdeling Marketing & Communicatie van Stad Mechelen, opgestart in 2017. (‘The Force’ (4 diverse reële medewerkers bij politie) was in de eerste plaats een heel brede en tegelijk doelgerichte social media campagne, aangevuld met offline visibiliteit. Zo werden er een campagnesite en facebookadvertenties en filmpjes gemaakt, posters op politiewagens bevestigd en in cafés opgehangen. Daarnaast werd intensief ingezet op contact met de partners/netwerk, toeleiders/ambassadeurs, direct contact met doelgroep via ‘The Force on tour’ ( promotiestandjes op evenementen zoals Maanrock, Uit Zonder Uitlaat,…, infosessies op locatie, e.d.). Doelstelling van deze campagne was om de intenties van Politiezone Mechelen-Willebroek kenbaar te maken voor een groot publiek: Politie Mechelen-Willebroek zoekt talent “Bij ons maakt diversiteit het verschil: solliciteer dus snel!”.

Deze campagne werd uitgerold in twee “golven” (2017 en 2018). Met de tweede communicatiegolf heeft men sterker ingezet op de sensibilisering van de politiemensen zelf. Deze sensibilisering wordt via een participatietraject gefaciliteerd. Politie, jongeren met migratieachtergrond en potentiële toeleiders worden met elkaar in verbinding gebracht en er wordt gemikt op een zo breed mogelijk scala van ambassadeurs.

Contact politie
Contact stad

 

Beleidsdomeinen

 • Communicatie
 • Personeelsbeleid
 • Veiligheid

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.