Korte uitleg

Het Regionaal Landschap koestert het groene Pajottenland en de blauwe Zennevallei. Samen met jou zorgen we voor een nog mooiere streek om van te genieten.

Samen werken we aan een meer kwaliteitsvol landschap in het Pajottenland en de Zennevallei, geïnspireerd door het verleden en klaar voor de toekomst. Vanuit een integrale visie rond landschap en natuur zetten we in op het behoud en de versterking van natuur, erfgoed & streekidentiteit, klimaat, draagvlak en beleving.

Door initiatiefnemers te adviseren en projecten van a tot z te ondersteunen, creëren we een hefboom voor concrete terreinacties. We stimuleren, voeden en versterken lokale partnerschappen door initiatiefnemers en inwoners samen te brengen rond een wervend landschapsverhaal dat inspireert en voor verbondenheid zorgt.

Contactgegevens 

Aanbod ondersteuner LEKP

Regionaal landschap Pajottenland-Zennevallei zet zich als ondersteuner in op:

Werf 1 “laten we een boom opzetten”:vergroening.

  • Doelstelling:één boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
  • Doelstelling:1/2demeter haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 kmextra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
  • Doelstelling:één extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (=6.600 perken vanaf 10m2vanaf 2021 t.e.m. 2030)

Werf 4 “Water is het nieuwe goud”:ontharding een opvang-en infiltratiecapaciteit.

  • Doelstelling: 1m2ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m2ontharding)
  • Doelstelling: per inwoner 1m3extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3extra regenwater dat wordt opgevangen door hergebruik of infiltratie)

Concreet voorziet Regionaal landschap Pajottenland-Zennevallei volgende ondersteuning:

  • Het organiseren van kennisuitwisseling, training, netwerking of matchmaking over werven“Laten we een boom opzetten”en “Water is het nieuwe goud”, met lokale besturen.
  • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen voor het uitwerken vanconcrete dossiers binnen gebiedscoalitiesen campagnes.
  • Zo veel mogelijk, waar relevant, regionaal en integraal samenwerken met o.a. Klimaatpunt Pajottenland & Zennevallei en andere streekpartners.
  • Het LEKP mee promoten binnen ons netwerk en bestuursorganen.
  • Draagvlak helpen vergroten bij de inwoner