regionale doorbraak westhoek.png
Provider image

Het doorbraaktraject van regio Westhoek wil stappen zetten om kansengroepen te activeren en de werkzaamheidsgraad van 80% te behalen. Via een proeftuin zullen ze experimenteren met verschillende methodieken van partners om te komen tot een integraal traject op maat voor de kansengroepen.

De regio Westhoek kent al een hoge werkzaamheidsgraad, maar er blijft een zeer kwetsbare restgroep over om te activeren. Die restgroep bestaat uit laaggeschoolden, allochtonen, 55+’ers, jongvolwassenen <30 en inactieven. Daartegenover hebben ze vastgesteld dat de werkgevers in de streek sterk op zoek zijn naar nieuwe werknemers: in augustus 2021 stonden 7073 vacatures open in de Westhoek. Het vinden van geschikte profielen wordt bemoeilijkt doordat de werkzaamheidsgraad reeds hoog ligt en de pensioengolf zich langzaamaan inzet.

Experimenteren in een proeftuin

Met een proeftuin in de regio willen ze verschillende methodieken van partners bundelen om te komen tot een geïntegreerde en integraal traject op maat van de geselecteerde restgroep(en) om hen te activeren en te motiveren. Daarnaast willen ze de doelgroepen een duwtje in de rug geven en perspectief bieden, maar ook contact leggen met werkgevers om hen aan te moedigen kansengroepen tewerk te stellen.

In de proeftuin zullen ze zich daarom richten op deze twee doelgroepen:

  • inburgeraars en allochtonen: Kan wijk-werken een antwoord bieden op de huidige noden van deze groep? Denk hierbij aan het leren van Nederlands ‘op de werkvloer’, een kennismakingsstage waarin talenten en werkpunten naar boven komen,…
  • werkgevers/bedrijven: Er is ondersteuning nodig op de werkvloer voor de kansengroepen. Hoe kunnen werkgevers deze aanbieden? De regio wil hiervoor ten rade gaan bij de reeds aanwezig Maatwerkbedrijven.

Alle arbeidspotentieel zal nodig zijn om aan de vervangingsvraag tegemoet te komen. Het momentum is aangebroken om enerzijds volop de kaart te trekken van activering van kansengroepen. Anderzijds werkgevers te overtuigen dat arbeidsorganisatie aanpassen nu noodzakelijk is om voldoende werknemers aan te trekken en alle openstaande vacatures ingevuld te krijgen.

- Lien De Vos, Regionale Welzijnscoördinator & Regisseur Sociale Economie bij DVV Westhoek

Partners bouwen samen aan een traject

DVV Westhoek treedt op als trekker van dit project. Verder werken 17 lokale besturen mee, alsook de VDAB/GTB, POM (provincie Vlaanderen), Departement WSE en Agentschap Integratie en Inburgering. Van de verschillende partners wordt verwacht om de doelgroepen toe te leiden naar de proeftuin, de eigen expertise binnen te brengen en het traject mee te ondersteunen. Tenslotte biedt de VVSG ondersteuning aan vanuit het Labo Regiovorming.