Regieplan voedselhulp Vilvoorde

Tekst: Aline Verbrugge op basis van interview met Katrien Loos (Katrien.Loos@vilvoorde.be ).  Vilvoorde zit in de onderzoeksfase. 

Hoe en wanneer is het project ontstaan? 

De idee om een regieplan voedselhulp op te zetten komt vanuit armoedebeleid, het Sociaal Huis. Het zit nog in de beginschoenen. Het is dit jaar goedgekeurd door het college. 

Kan je kort jullie voedselproject toelichten?

Vanuit het Sociaal Huis heeft Vilvoorde een Regieplan voedselhulp opgemaakt. In Vilvoorde zijn meerdere organisaties bezig met verschillende vormen van voedselhulp. Zo zijn er verschillende vzw’s die voedselpakketten bedelen aan mensen in armoede en werkt het Sociaal Huis al enige tijd samen met de Sociale Kruidenier. De stad merkte dat al deze bestaande initiatieven een beetje naast elkaar liepen en dat ze er weinig sturing in hadden. Er was een nood aan meer afstemming en coördinatie van de verschillende organisaties. Vilvoorde wilde eerder een regierol opnemen. De stad heeft dit dan ook in de meerjarenplanning opgenomen het Sociaal Huis een regieplan voedselhulp ontwikkeld. Dit plan stond eind 2019 in de beginschoenen en is sinds dit jaar opgestart. 

In dit regieplan krijgen verschillende actoren uit Vilvoorde een plaats en wordt ook duidelijk gemaakt wie welke taken opneemt en hoe het plan geconcretiseerd zal worden. Om de voedselstromen beter te kunnen beheren wordt ook een aanpak van honger en voedselbeleid op scholen in het plan opgenomen.  

Het plan vertrekt vanuit armoedebeleid maar gaandeweg werd duidelijk dat er ook logistieke uitdagingen aan gekoppeld zijn. De idee voor een distributieplatform of voedselhub wordt nu verder onder de loep genomen. 

Welke rol heeft de gemeente hierin gespeeld? 

 • Het regieplan is opgesteld door de stad zelf.  
 • Verdere ondersteuning 

Met welke diensten werken jullie samen ? 

Een zoektocht aan het doen naar samenwerking tussen diensten. 

De duurzaamheidsambtenaar heeft het Klimaatplan geschreven en had daar ook heel wat acties rond voeding in opgenomen, maar die werden afgekeurd. In het klimaatverhaal zit het luik voeding dus niet vervat.  

Vanuit het Sociaal Huis komen er nu wel heel concrete acties die daar wel in passen maar voor de rest worden er nog geen andere diensten betrokken. 

Het Sociaal Huis voelt wel aan dat dit niet per se hun taak is om het voedingsluik volledig te trekken. Het is nog een zoektocht om een balans te vinden. 

Welke externe financiering en partners hebben jullie ingezet ?

Externe partners:

 • Cedes, extern consultancybureau, die hielp bij de opmaak van het regieplan en hebben veldonderzoek gedaan bij de vzw’s en andere partners in Vilvoorde die iets doen met voedsel (met als doelgroep maatschappelijk kwetsbare mensen) 

 • Vzw’s en andere partners in Vilvoorde die werken rond voedsel en armoede 

Subsidies: Nog niet. 

 • Provincie Vlaams-Brabant heeft wel samen met Samenlevingsopbouw een projectaanvraag ingediend voor Smartloops van ESF voor de komende 2 jaar personeel te kunnen inzetten al het voorbereidende werk te doen om een effectieve voedselhub op te zetten. Samenlevingsopbouw heeft al ervaring in het creëren van een voedselhub, omgaan met voedseloverschotten.  

Vilvoorde heeft zich hier als een van de vele Vlaams-Brabantse lokale besturen opgegeven om een rol in op te nemen. 

Wat zijn de successen en de uitdagingen ?

Successen: 

 • Voorlopig zit Vilvoorde nog in een onderzoeksfase, er kan nog niet geëvalueerd worden over het plan zelf. 

 • Werkroep opgestart met Logo, wijkgezondheidscentrum, VIGEZ, rond gezonde voeding naar kwetsbare doelgroepen toe.  

 • Concreet scenario aan het uitwerken naar wat Vilvoorde kan doen qua duurzame voeding naar de scholen toe.  

Kansen: 

 • Hoopvol dat vanuit de Vlaamse Voedselstrategie van Minister Crevits er veel middelen naar lokale besturen zullen stromen. 

 • Hoopvol dat er steun zal komen vanuit het actieplan Armoedebestrijding van Minister Beke. Hierin worden de voedseldistributiepunten ook aangehaald als goede praktijk.

Uitdagingen: 

 • Voorlopig zit Vilvoorde nog in een onderzoeksfase, er kan nog niet geëvalueerd worden over het plan zelf. 

 • Gebrek aan financiële middelen om veel acties te kunnen doen.