doorbraak gent.png
Provider image

Door de vele verschillende initiatieven is het zowel voor lokale besturen als voor geïnteresseerde burgers niet altijd duidelijk waar en bij wie ze terecht kunnen. Daarom wil referentieregio Gent met hun doorbraaktraject zorgen voor een betere afstemming en samenwerking op vlak van erfgoed en cultuur.

Referentieregio Gent wil zorgen voor een betere afstemming en samenwerking op vlak van erfgoed en cultuur. Daarom ambieert de referentieregio een nog vlottere afstemming en samenwerking op niveau van de referentieregio, met aandacht voor de schaalgrootte van de subregio’s. Het doorbraakproject exploreerde actief waar voor erfgoed en cultuur kansen liggen in een nog bredere en meer doorgedreven afstemming en samenwerking met de cultuur- en erfgoedorganisaties (zowel professionele als vrijwillige actoren) uit de regio. 

Er werd ingezet op de explicitering van de visie en samenwerking en het bundelen van capaciteit om project- en plekgericht te werken.  

Het doorbraakproject resulteerde in een strategische nota met scenario-oefeningen waarbij de meerwaarde van gedeelde visie en samenwerking wordt verduidelijkt en toekomstige beslissingen onderbouwd worden. Referentieregio Gent wil de uitdagingen op de schaal van de referentieregio te kunnen aanpakken, met inbegrip van de nabije zorg voor lokale en subregionale noden. Een hefboom die daarbij gerealiseerd werd is dat in de toekomstige regelgeving meedere IOED’s erkend zullen worden binnen één intergemeentelijke vereniging. 

Dit is een stap vooruit, niet alleen voor de Regio Gent, maar voor alle referentieregio’s. Zoals Elsie Sierens, burgemeester van Destelbergen en lid van de beleidsgroep van het doorbraakproject, stelt: “Dank zij de aanpassing aan het Onroerend Erfgoedbesluit hebben regio’s nu de mogelijkheid om vanaf 2027 te kiezen voor de beste combinatie van efficiëntie en nabijheid van de dienstverlening voor Onroerend Erfgoed.” 

Pooldagen werden in het leven geroepen om de sterktes en de expertise van alle cultuur-en erfgoedpartners in referentieregio Gent te bundelen. De medewerkers van de 4 partnerorgaties co-worken drie keer per jaar. Het voormiddaggedeelte wordt gewijd aan een gemeenschappelijk thema waarover wordt afgestemd met alle collega’s op referentieregioniveau. Tijdens het namiddaggedeelte van de pooldag wordt er individueel of in kleine werkgroepjes gewerkt aan specifieke subregio-grensoverschrijdende dossiers. De pooldagen vinden afwisselend plaats in de 3 subregio’s op een inspirerende cultuur- of erfgoedlocatie 

Een nevenrealisatie is samenwerking en overleg tussen de verschillende organisaties in de referentieregio - en dit zowel op medewerkers- als mandatarisniveau - met regelmatige terugkoppeling naar het burgemeestersoverleg. 

Met dit doorbraakproject willen we erfgoed en cultuur nog duidelijker op de kaart zetten van de referentieregio Gent. We richten ons zowel naar de lokale besturen als naar de geïnteresseerde burger die wil genieten van erfgoed en cultuur.

- Herlinde Trenson, schepen cultuur gemeente Aalter, voorzitter van COMEET en lid van Raad van Bestuur Veneco

Partners

  • Veneco,  
  • COMEET 
  • Cultuurregio Leie Schelde 
  • Erfgoed Viersprong 

Geleerde lessen

  • Erfgoed en cultuur is niet voor alle lokale besturen een thema dat hoog op de prioriteitenlijst staat. Het vraagt inspanningen en energie om voldoende draagvlak te vinden voor het onderwerp en om elk lokaal bestuur te betrekken.   
  • Bij een project met grote ambities, waar ook de beleidsperiodes van de verschillende betrokken organisaties én de Vlaamse subsidiekaders op inwerking is het belangrijk om doelstellingen en financiering af te wegen. Niet alles was mogelijk in dit tijdsbestek. Een vervolgtraject zal noodzakelijk zijn.  
  • Het coördineren van het doorbraakproject gebeurt bij voorkeur door iemand extern. 

Meer weten?

Marieke Van Eyghen, coördinator streekontwikkeling, Veneco