doorbraak neteland2.png
Provider image

Als doorbraakproject wil subregio Neteland inzetten op een verregaande afstemming van hun personeelsbeleid, meer specifiek door het voorbereiden en realiseren van zonale personeelsmobiliteit en mits een duidelijk vast omschreven zone die goedgekeurd wordt door de vijf besturen van de projectvereniging Neteland.

Neteland diende een doorbraaktraject in met als doel de verregaande afstemming van het personeelsbeleid van de lokale besturen in Neteland, inclusief het voorbereiden en realiseren van zonale personeelsmobiliteit. Het is de ambitie om te evolueren naar een gemeenteschappelijke rechtspositieregeling en het verkennen van de mogelijkheden om een interne arbeidsmarkt te creëren (samen 1400 medewerkers).

 

Ze realiseerden daarbij volgende concrete doorbraken: 

 • ‘regiomobiliteit’ in het regiodecreet
  Regiomobiliteit werd opgenomen in het regiodecreet als bijkomende wijze van openverklaring van een vacante functie  
   
 • ontwerptekst beheersovereenkomst regiomobiliteit
  De projectgroep van het doorbraakproject in Neteland werkte een ontwerp van beheersovereenkomst uit. Dit werd besproken in een gezamenlijk managementteam met de 5 besturen . 
   
 • ontwerptekst gezamenlijk hoofdstuk RPR  
  Er wordt  geschreven aan een gezamenlijk hoofdstuk over werving en selectie, gebaseerd op enerzijds gemeenschappelijke uitgangspunten en anderzijds het nieuwe rechtspositiebesluit.  

Tijdens dit proces werd ook de huidige samenwerkingsvorm van Neteland bekeken, aangezien het project niet alleen de kansen, maar ook de grenzen van deze manier van samenwerken verduidelijkt.  

Tijdens het project werd ook gebruik gemaakt van andere opportuniteiten. Zo werd bijvoorbeeld gezamenlijk deelgenomen aan de jobbeurs van Thomas More Kempen en aan het project ‘baanbrekende werkgever’. 

De kar werd getrokken door de beleidsgroep HR (algemeen directeurs) en de projectgroep ‘RPR Neteland’ (diensthoofden of experten van de vijf HR-diensten).  

De projectgroep ‘RPR Neteland’ werkte stapsgewijs. Op basis van een visieoefening en op basis van de analyse van alle beschikbare info werd de gewenste toekomstige situatie uitgewerkt in een ambtelijke nota. Dit kwam tot stand via een projectmatige werking: projectfiche, planning, periodiek projectoverleg met voorafgaande agenda, analyse van stakeholders,…   

Voor het draagvlak werd gezorgd via visie workshops, tussentijdse rapporteringen, afstemmomenten en een gezamenlijke MAT. Er was ook aandacht voor de nodige besluitvorming/validatie op politieke organen en communicatie naar medewerkers en vakorganisaties.

Onze 1400 personeelsleden zijn de belangrijkste drive én kracht van het samenwerkingsverband. We willen onze collega's een duidelijk kader en toekomstperspectief bieden door de mogelijkheden van personeelsmobiliteit maximaal te benutten en zodoende ‘regiomobiliteit’ als doorbraakproject verder te verkennen.

- Daan Ceulemans, algemeen directeur Grobbendonk

We zijn blij dat dit project met -op het eerste zicht- een focus op interne werking wordt erkend als doorbraakproject in het kader van regiovorming. De meerwaarde van een afstemde interne organisatie voor de dienstverlening aan onze inwoners, is niet te onderschatten. We geloven dat het maximaal opzoeken van synergie en samenwerking bijdraagt aan continuïteit van hulp- en dienstverlening, borging van kennis of ruimte voor innovatie. Het is dus de ambitie van Neteland om cultuur en structuur verder op elkaar te doen aansluiten. Daarbij is de rechtspositieregeling een cruciaal instrument.

- Nele De Munter, diensthoofd HR/stafmedewerker dienstverlening Olen

Partners

 • Lokaal bestuur Grobbendonk 
 • Lokaal bestuur Herentals 
 • Lokaal bestuur Herenthout 
 • Lokaal bestuur Olen 
 • Lokaal bestuur Vorselaar 
 • ABB 

Meer weten?

Nele De Munter, diensthoofd HR-ICT-Communicatie en stafmedewerker dienstverlening, Lokaal bestuur Olen 

Geleerde lessen

 • De gekozen aanpak (gelijkwaardige partners, bottom-up, vanuit netwerkfilosofie) vraagt om sterk leiderschap, debatten in alle openheid en openheid voor samenwerken en innoveren.
 • De ambitie was helder, maar de consequenties niet altijd. Dit hebben we gaandeweg moeten bijsturen en scherpstellen. 
 • Omwille van de gekozen aanpak is aanwezigheid van alle partners bij de verschillende projectbijeenkomsten en debatten een must.
 • De gekozen aanpak is tijdsintensief.