doorbraak neteland2.png
Provider image

Als doorbraakproject wil subregio Neteland inzetten op een verregaande afstemming van hun personeelsbeleid, meer specifiek door het voorbereiden en realiseren van zonale personeelsmobiliteit en mits een duidelijk vast omschreven zone die goedgekeurd wordt door de vijf besturen van de projectvereniging Neteland.

Neteland is een samenwerkingsverband van vijf gemeenten: Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar. Ze werken heel verregaand samen, ondertussen al op 44 domeinen zoals integrale veiligheid, welzijn & zorg, ruimtelijke ordening en alle thema’s binnen vrije tijd. Er is ook een systematische samenwerking met VOKA/Unizo, een scholenplatform met 31 directies van alle scholen, een zonale mobiliteitsraad, enzovoort.

Rond HR werkten ze al samen voor wervingen, vormingen, maar deelden ook personeel en participeerden samen aan een jobbeurs. Nu willen ze verder met het HR-beleid experimenteren binnen het kader van Labo Regiovorming.

Onze 1400 personeelsleden zijn de belangrijkste drive én kracht van het samenwerkingsverband. We willen onze collega's een duidelijk kader en toekomstperspectief bieden door de mogelijkheden van personeelsmobiliteit maximaal te benutten en zodoende ‘regiomobiliteit’ als doorbraakproject verder te verkennen.

- Daan Ceulemans, algemeen directeur Grobbendonk

Neteland wil volgende zaken realiseren in hun doorbraaktraject:

  • een meer afgestemd HR-beleid ontwerpen;
  • één rechtspositieregeling Neteland;
  • de mogelijkheid van “regiomobiliteit” exploreren;
  • ook wordt er gedacht aan kaderovereenkomsten als juridische basis voor het soepel kunnen delen van medewerkers – vandaag maken ze gebruik van ad hoc samenwerkingsovereenkomsten.

Tijdens het doorbraaktraject zullen ze een analyse uitvoeren en rapporteren over hun ervaringen: hoeveel winst maak je in efficiëntie en bestuurskracht? Welke lessen hebben ze geleerd? Is een draaiboek mogelijk voor andere besturen of regio’s?

Om dit project te doen slagen rekent de subregio op meerdere partners: de eigen werkgroep RPR Neteland, de beleidsgroep HR en stuurgroep van Neteland, de colleges en managementteams, de personeelsdiensten, vakorganisaties, ABB en de VVSG.

We zijn blij dat dit project met -op het eerste zicht- een focus op interne werking wordt erkend als doorbraakproject in het kader van regiovorming. De meerwaarde van een afstemde interne organisatie voor de dienstverlening aan onze inwoners, is niet te onderschatten. We geloven dat het maximaal opzoeken van synergie en samenwerking bijdraagt aan continuïteit van hulp- en dienstverlening, borging van kennis of ruimte voor innovatie. Het is dus de ambitie van Neteland om cultuur en structuur verder op elkaar te doen aansluiten. Daarbij is de rechtspositieregeling een cruciaal instrument.

- Nele De Munter, diensthoofd HR/stafmedewerker dienstverlening Olen