Elk jaar moet de algemeen directeur op uiterlijk 30 juni over organisatiebeheersing rapporteren aan het politieke niveau. Zo is het management transparant over de wijze waarop de organisatie omgaat met de risico's die het behalen van de doelstellingen kunnen bedreigen. Heel wat lokale besturen zijn nog zoekende naar een goede manier om die rapportering vorm te geven. 

Ter ondersteuning van deze decretaal verplichte rapportering, schreven vertegenwoordigers van VVSG, VVP, Audio, ABB en Audit Vlaanderen hierover een nota met concrete handvaten.  

Het document:

  • definieert een aantal vaak door elkaar gebruikte termen;
  • biedt tips om aan de slag te gaan met organisatiebeheersing (bijlage 1);
  • bevat een (aanpasbaar) sjabloon voor de jaarlijkse rapportering (bijlage 2) met inbegrip van een bestand dat toelaat alle initiatieven op vlak van organisatiebeheersing overzichtelijk bij te houden. 

Zoals de Leidraad Organisatiebeheersing voor lokale besturen een model is dat ondersteuning biedt bij de versterking van organisatiebeheersing, biedt deze nota inspiratie om aan de slag te gaan met dit thema en hierover helder te rapporteren.  

U kan de nota op onze website alsook op die van Audit Vlaanderen terugvinden.