In het voorjaar van 2021 werd er samen met de bestuurlijke commissie Innovatief en digitaal besturen gewerkt rond het thema Innovatieve overheidsopdrachten. Het doel wasdrieledig:

  • inzichten vergaren in de toepassing en mogelijkheden van innovatieveoverheidsopdrachten voor lokale besturen;
  • bestaande instrumenten in kaart brengen en analyseren;
  • aandachtspunten en noden detecteren

We deden dit om tot een gedragen visie te komen maar ook om via een standpunt aan beleidsbeïnvloeding te kunnen doen van het centrale niveau.

Omdat het voor ons belangrijk was om goed te weten welke vragen en noden er levenrond dit thema, lanceerden we een bevraging naar de lokale besturen. We polsten naarde ervaringen die de lokale besturen hier al dan niet rond hebben, welke belemmeringenzij vaststellen en welke ondersteuningsnoden er zijn.

De bevraging gebeurde aan de hand van een digitale vragenlijst en werdgecommuniceerd via het e-zine van de VVSG en via gerichte mailings naar deaankoopdiensten en het management van de lokale besturen.

In dit rapport delen we de resultaten. 

Standpunt Visie: Innovatieve overheidsopdrachten, een hefboom voor lokale innovatie

De VVSG vindt het belangrijk om voldoende te investeren in de verschillende instrumenten en randvoorwaarden die lokale innovatie mogelijk maken. ‘Innovatieve overheidsopdrachten’ is één van deze instrumenten. In dit standpunt leggen we uit w...

# Bestuur
Lees meer