Als raadslid ben je een lokale volksvertegenwoordiger en vorm je de rechtstreekse verbinding tussen de burgers en de overheid. Je staat best met beide voeten in de lokale samenleving. Om te weten welk beleid nodig is in jouw stad of gemeente, moet je weten, voelen en ruiken wat er bij de bevolking leeft. Een sterk raadslid is verantwoordelijk en koppelt die indrukken aan inhoudelijke kennis om zo een goed onderbouwde visie te  ontwikkelen over de lokale samenleving en de vele problemen en noden die zich daar aandienen. Een goed raadslid communiceert oprecht en  
weet wat een lokaal bestuur doet, hoe het werkt, en kent de rechten en plichten die bij het mandaat horen. De bevolking mag verwachten dat je als raadslid alle deontologische en juridische spelregels respecteert.   

Verder lezen:

statuut van een raadslid