Vluchtelingen uit Oekraïne

naar de overzichtspagina

Bij het begin van de oorlog in Oekraïne besliste de Vlaamse overheid om de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) extra te subsidiëren. Met deze middelen realiseerden de centra een bijkomend aanbod voor Oekraïense ontheemden. Intussen is er veel minder instroom van Oekraïense ontheemden. Extra aanbod van gespecialiseerde diagnosiek en behandeling bij de CGG’s is niet meer nodig. De reguliere middelen volstaan. Het subsdiebesluit m.b.t. een tijdelijke bijkomende ondersteuning van de CGG's liep dan ook af op 31 maart 2024. Het extra eerstelijnsaanbod voor vluchtelingen uit Oekraïne en hun directe sociale omgeving van het CAW geldt nog wel.

Praktijk informatie Infolijn voor gastgezinnen en vluchtelingen # Samenleving, gezin & welzijn, Omgeving
Lees meer

Webinar 'Vluchtelingenkinderen in de opvang'

Gratis hulpverlening

Solentra, de expertise organisatie in de transculturele psychiatrie, biedt psychische zorg en hulpverlening aan jonge vluchtelingen- en migrantenkinderen en hun gezin.

CAW biedt gratis psychosociale hulpverlening bij persoonlijke en psychische problemen voor vluchtelingen uit Oekraïne en hun directe sociale omgeving. Er is specifieke aandacht voor psychosociale begeleiding in het kader van slachtofferschap.  CAW versterkt ook de burgers die deze mensen opvangen. Daar zijn er vragen naar hoe ze met de vernieuwde situaties en de persoonlijke en psychische problemen voor vluchtelingen uit Oekraïne kunnen omgaan. Het CAW voorziet ook psychosociale hulpverlening aan opvanggezinnen en opvanginitiatieven. Via het gratis nummer 0800 13 500 krijg je meteen een hulpverlener aan de lijn, elke werkdag tussen 9 en 17 uur. Het CAW voorziet ook Mind-Spring: een psycho-educatie programma voor vluchtelingen, asielzoekers en migranten met het doel de veerkracht te verhogen en zo te helpen de toekomst aan te pakken. Indien uit de eerstelijnshulp blijkt dat een gespecialiseerde traumabehandeling nodig is, zal de cliënt op een warme en zorgzame wijze worden toegeleid naar de Centra Geestelijke Gezondheidszorg uit het werkingsgebied.

Het Centrum voor Geestelijke gezondheidszorg (CGG) heeft een aanbod voor Oekraïense ontheemden die ernstige psychische klachten ontwikkelen, zij kunnen op verwijzing terecht bij het CGG. 

Agentschap Integratie en Inburgering: Ook interessant: Webinar voor gastgezinnen over mentaal welzijn: Je land ontvluchten voor oorlogsgeweld is een heftige ervaring. Hoe het gesprek aangaan? Wat zeg je wel? Wat zeg je niet? Hoe geef je ruimte om mensen hun verhaal te laten doen? Hoe bewaak je daarbij je eigen grenzen? Naar wie kan je doorverwijzen en bij wie kan je zelf terecht? In dit webinar krijg je tips om zorg te dragen voor het mentale welzijn van jezelf en je huisgenoten.

Taaldrempels

Om taaldrempels te verkleinen is er een waaier aan mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld sociaal tolken, pictogrammen of apps inschakelen tijdens het gesprek. 

Lees meer op Communicatie

Interculturele bemiddeling in de gezondheidszorg

Het RIZIV heeft budget voorzien voor bijkomende Oekraïens sprekende intercultureel bemiddelaars. Deze worden gratis ter beschikking gesteld via videoconferentie voor ziekenhuizen, mobiele teams, wijkgezondheidscentra en huisartsen, eerstelijnspsychologen en medische diensten van opvangstructuren voor asielaanvragers. Meer informatie over interculturele bemiddeling in de gezondheidszorg vind je op de website van de FOD Volksgezondheid.