Vluchtelingen uit Oekraïne

naar de overzichtspagina
Praktijk informatie Infolijn voor gastgezinnen en vluchtelingen # Samenleving, gezin & welzijn, Omgeving
Lees meer

Webinar 'Vluchtelingenkinderen in de opvang'

Vanuit de kinderopvang komen er meer en meer vragen over de opvang en begeleiding van kinderen uit Oekraïne en hun ouders. Moeten we in de opvang deze vluchtelingen omringen met extra aandacht en warme zorg of moeten we hen net ruimte geven om rust te vinden na alles wat ze hebben meegemaakt ? En wat met de andere kinderen uit de opvang ? Spreek je met hen over oorlog en wat deze nieuwe kinderen is overkomen ? Of is de kinderopvang geen geschikte plaats daarvoor ?

We vroegen aan Solentra, gespecialiseerd in psychosociale hulp en zorg aan kinderen van vluchtelingen en migranten en hun gezin, om via een webinar op deze en andere vragen vanuit de sector in te gaan.

Powerpoint

Gratis hulpverlening

Solentra, de expertise organisatie in de transculturele psychiatrie, biedt psychische zorg en hulpverlening aan jonge vluchtelingen- en migrantenkinderen en hun gezin.

CAW biedt gratis psychosociale hulpverlening bij persoonlijke en psychische problemen voor vluchtelingen uit Oekraïne en hun directe sociale omgeving. Er is specifieke aandacht voor psychosociale begeleiding in het kader van slachtofferschap.  CAW versterkt ook de burgers die deze mensen opvangen. Daar zijn er vragen naar hoe ze met de vernieuwde situaties en de persoonlijke en psychische problemen voor vluchtelingen uit Oekraïne kunnen omgaan. Het CAW voorziet ook psychosociale hulpverlening aan opvanggezinnen en opvanginitiatieven. Via het gratis nummer 0800 13 500 krijg je meteen een hulpverlener aan de lijn, elke werkdag tussen 9 en 17 uur. Het CAW voorziet ook Mind-Spring: een psycho-educatie programma voor vluchtelingen, asielzoekers en migranten met het doel de veerkracht te verhogen en zo te helpen de toekomst aan te pakken. Indien uit de eerstelijnshulp blijkt dat een gespecialiseerde traumabehandeling nodig is, zal de cliënt op een warme en zorgzame wijze worden toegeleid naar de Centra Geestelijke Gezondheidszorg uit het werkingsgebied.

Het Centrum voor Geestelijke gezondheidszorg (CGG) heeft een aanbod voor Oekraïense ontheemden die ernstige psychische klachten ontwikkelen, zij kunnen op verwijzing terecht bij het CGG. De Vlaamse Overheid subsidieert één CGG in iedere Vlaamse provincie en Brussel om in samenspraak met de andere CGG en sociale tolken diagnostiek en therapie aan te bieden.

AXA verzekeringen stelt tot 31 mei 2022 gratis hun psychologische bijstandsdienst, Doctors Online Psy’, ter beschikking voor alle gastgezinnen en tijdelijke beschermde vluchtelingen. Hulpverlening in het NL, FR en ENG, elke werkdag tussen 9 en 18 uur op  nummer 02 642 45 63.

Agentschap Integratie en Inburgering: Ook interessant: Webinar voor gastgezinnen over mentaal welzijn: Je land ontvluchten voor oorlogsgeweld is een heftige ervaring. Hoe het gesprek aangaan? Wat zeg je wel? Wat zeg je niet? Hoe geef je ruimte om mensen hun verhaal te laten doen? Hoe bewaak je daarbij je eigen grenzen? Naar wie kan je doorverwijzen en bij wie kan je zelf terecht? In dit webinar krijg je tips om zorg te dragen voor het mentale welzijn van jezelf en je huisgenoten.

Betalende hulpverlening

Ethias Services biedt psychosociale hulp aan in het Oekraïens (en andere talen uit die regio). Uiteraard kunnen ook de medewerkers/vrijwilligers die werken voor een lokaal bestuur of een hulporganisatie bijgestaan worden. Deze ondersteuning kan individueel, collectief, op afstand of face-to-face (afhankelijk van de regio) worden georganiseerd en is een betalende dienstverlening. 

De procedure is eenvoudig: per mail een verzoek sturen naar het adres ethiasservices@ethias.be  met vermelding van de volgende gegevens:

  • contactpersoon van de hulporganisatie, het opvangcentrum, de OCMW's,…
  • contactgegevens,
  • de gewenste  taal
  • individueel/collectief .
  • fysieke of virtuele begeleiding

Taaldrempels

Om taaldrempels te verkleinen is er een waaier aan mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld sociaal tolken, pictogrammen of apps inschakelen tijdens het gesprek. 

Lees meer op Communicatie

Interculturele bemiddeling in de gezondheidszorg

Het RIZIV heeft budget voorzien voor bijkomende Oekraïens sprekende intercultureel bemiddelaars. Deze worden gratis ter beschikking gesteld via videoconferentie voor ziekenhuizen, mobiele teams, wijkgezondheidscentra en huisartsen, eerstelijnspsychologen en medische diensten van opvangstructuren voor asielaanvragers. Meer informatie over interculturele bemiddeling in de gezondheidszorg vind je op de website van de FOD Volksgezondheid.