Uitwisselen van lokale expertise armoedebestrijding

Lokale medewerkers versterken collega-besturen bij het armoedebeleid

Heel wat hefbomen om armoede in de kiem te smoren liggen bij de centrale overheden. Toch kunnen lokale besturen ook zelf stappen vooruit zetten door te leren van elkaar. Dat gebeurt met het project ‘De Wisselaar’, een uitvloeisel van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding waarbij lokale besturen onderling medewerkers uitwisselen. 

Voor het project  matcht de VVSG twee lokale besturen aan elkaar, waarbij het ene bestuur een ‘mentorrol’ opneemt voor het andere. Het ‘ontvangende’ bestuur krijgt zo een boost én een helpende hand om een verandering op gang te brengen en tegemoet te komen aan een nood. De trajecten zetten in op de preventie van uithuiszettingen, een vlotte baliewerking van het Sociaal Huis, of op de organisatieontwikkeling van een dienst.

De methodiek zorgt ervoor dat iedereen tot nieuwe inzichten komt. Beide besturen komen dus versterkt uit de oefening – en daar kan de kwetsbare burger alleen maar beter van worden. Het opzetten en begeleiden van een dergelijk uitwisselingstraject is een uitdaging die de VVSG als ledenvereniging wil exploreren en vormgeven. De doelstelling van dit project is te komen tot een model van uitwisseling en zo lokaal armoedebeleid te versterken over heel Vlaanderen.  

Lees het volledige persbericht van 12 januari 2024.

Vrijdag 12 januari 2024 stond helemaal in het teken van De Wisselaar. In de voormiddag ontvingen we de deelnemende besturen van het eerste projectjaar voor een terugkommoment.

's Middags was er een netwerklunch waar ook de deelnemende besturen van het tweede projectjaar aanwezig waren - én minister Dalle en leden van de stuurgroep. Na de lunch trapten we met de besturen het tweede projectjaar in versnelling.

 

Deelnemende steden en gemeenten

De Wisselaar 1.0

 • Mechelen-Leuven: organisatieontwikkeling sociale dienst (met een hertekening basiswerking en teamsamenstelling / reorganisatie). Toegekende subsidie: 21.746 euro 
 • Mechelen-Vilvoorde: aanpak dak- en thuisloosheid (ondersteuning tijdens de gerechtsprocedure uithuiszetting, flow tussen sociale dienst en vredegerecht/griffie). Toegekende subsidie: 19.446 euro 
 • Mechelen-Balen: effectieve backoffice processen om ruimte te creëren voor maatschappelijk werk (digitaal sociaal dossier, vlotte baliewerking). Toegekende subsidie: 23.965 euro 
 • Mechelen-Ronse: organisatieontwikkeling sociale dienst (ingrijpende omslag in de werking waaraan ook een visieoefening gekoppeld werd). Toegekende subsidie: 23.965 euro 

Totaal van de toegekende subsidies: 89.122 euro

De Wisselaar 2.0

 • Roeselare-Kortrijk: gebruik van sociale balans ikv REMI. Toegekende subsidie: 13.435 euro.
 • Kortrijk-Roeselare: activering en doorstroom naar de arbeidsmarkt. Toegekende subsidie: 10.214 euro
 • Kortrijk-Oud Turnhout: capteren van en omgaan met signalen van de eerste lijn. Toegekende subsidie: 37.226 euro 
 • Oostende-Beerse: hertekenen van de voedselbedeling en voedselstrategie, link met rechtenverkenning en rechtenopname doelgroep. Toegekende subsidie: 5.845 euro 
 • Beerse-Liedekerke: opmaak van een armoedebeleid vertrekkende van een omgevingsanalyse. Toegekende subsidie: 8.781 euro 
 • Deinze-Brugge: dak- en thuisloosheid: voorkomen van uithuiszettingen. Toegekende subsidie: 34.000 euro
 • Mechelen-Deinze: stroomlijnen van de dienstverlening na fusie, en omgaan met multiproblematieken in de hulpverlening. Toegekende subsidie: 13.922 euro. 

Totaal van de toegekende subsidies: 123.423 euro


Ontdek de projecten van het eerste projectjaar in Balen, Leuven, Ronse en Vilvoorde

Stad Mechelen over zijn rol als mentor

Leerlabo armoede

In 2023 organiseerden we ook een ‘Leerlabo armoede’. Tijdens dit leerlab konden medewerkers die betrokken zijn bij armoedebeleid ervaringen uitwisselen en samenwerken aan oplossingen voor specifieke uitdagingen. We reikten hen praktische tools aan om constructief en actiegericht te werk te gaan. De groep waardeerde deze gesprekken en het opbouwen van een netwerk.

Als je vragen hebt of in contact wilt komen met een lokaal bestuur dat wellicht interessante aanpakken heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via nele.schroyen@vvsg.be

 

Het project in ons magazine Lokaal

Sociaal beleid: De Wisselaar, want armoede bestrijden is een serieuze zaak

Nieuwe plannen, consultants, intervisiemomenten, lerende netwerken en taskforces allerhande om de armoede te bestrijden, het heeft zijn waarde, maar soms blijft het ook allemaal iets te veel aan de oppervlakte. Met de Wisselaar wordt het een serie...

# Samenleving, gezin & welzijn
Lees meer

Agenda

31 mei '24