Proefproject DynaGO in Leuven

In januari 2017 lanceerden de stad Leuven en Tofsport de projectoproep "Leuven, een vitale stad" De bedoeling was om nieuwe sportinitiatieven te ontwikkelen en te ondersteunen. Zeven projecten werden uiteindelijk geselecteerd. DynaGO is één van die projecten en werd ontwikkeld door Chronos Leuven, in samenwerking met Needle, Craftworkz en Aptus. Met dit project wil men Leuvenaars aanmoedigen om meer te stappen, lopen en fietsen.

Sommige Leuvenaars hebben reeds een fitnesstracker of sporthorloge en maken gebruik van bestaande apps zoals Strava en Moves. DynaGO brengt de info uit al deze apps samen om de bewegingen van de Leuvenaars in kaart te brengen. De verzamelde kilomers worden omgezet in Leuven euro " LEURO's" die Leuvenaars kunnen inzetten voor de ontwikkeling van projecten in hun buurt of stad. De Leuvense bassischool Sancta Maria gebruikte het systeem tijdens een testfase in het voorjaar van 2018. Zes werken lang werden leerkrachten en ouders aangemoedigd om te bewegen en hun bewegingen te registreren in het systeem. 100 deelnemers hebben gestapt, gelopen en fietst om zoveel mogelijk LEURO's te verzamelen. De ingezamelde LEURO's goed voor een totaalbedrag van 700 euro, werd gebruikt voor de aankoop van nieuw materiaal voor de speelplaats van de school. Momenteel wordt de testfase geëvalueerd en onderzocht of het nuttig is om het prototype verder te ontwikkelen en uit te breiden naar een platform voor alle Leuvenaars.

Twee voorbeelden van de andere geselecteerde projecten:

Moving Neighbours: een project dat buurtbewoners samenbrengt om gedurende 12 weken samen meer te bewegen. 55 deelnemers uit drie Leuvense buurten (Casablanca, Ridderbuurt en Mannenstraat) gingen in februari 2018 voor het eerst de uitdaging aan. De 12 weken gingen van start met een eerste kennismakingsmoment en een fitheidsmeting.

Elke deelnemer werd gekoppeld aan één of meerdere beweegpartners en uitgerust met een Fitbit (sporthorloge), waarmee ze hun beweging konden registeren en toegang hadden tot het online Improver Platform. Daarnaast werd elke deelnemer begeleid door een student-coach en aangemoedigd door de buurtwerkers. Elke week werd per groepje – deelnemer(s) en student-coach – een beweegmoment ingepland en af en toe werd er ook met de voltallige groep afgesproken. De UCLL, co-financierder van het project, besliste inmiddels  om het stagetraject ook komend schooljaar op te nemen in de Lerarenopleiding en te verkennen hoe dit verder kan worden ingebouwd.

Dit project is een samenwerking tussen Hogeschool UCLL, Ready 2 Improve, BioRics en buurtwerking ’t Lampeke

Traject Yourself: een laagdrempelig en interactief ‘stadsspel’ dat in en rond het stadspark opgesteld staat. Aan het portaal kan je een TrajectYourself-badge meenemen en jezelf registreren. Vervolgens kan je op zoek gaan naar de verschillende checkpoints. Met de badge kan een deelnemer zich aanmelden waarna hij/zij verrassende weetjes over de stad krijgt en de kans hebt om je mening te delen over een bepaald onderwerp. Voor deze informatie en vragen wordt rond verschillende thema’s gewerkt zoals wonen, studeren, cultuur en toerisme. Ook de locaties waar de checkpoints staan zullen contextueel relevant zijn.  Het doel is om enerzijds mensen naar nieuwe plekjes te leiden en anderzijds wandelend de stad te laten ontdekken doormiddel van contextuele data en vragen. De resultaten van die bevraging kunnen dan opnieuw gedeeld worden voor een extra dimensie in de kijk op de stad.