Elk erkend LDC beschikt éénmalig over een ‘vormingskrediet’ ter waarde van €200 met betrekking tot de preventieve functie.

  • Het krediet is vanzelf verworven.
  • Het LDC krijgt geen apart bericht maar kan direct zelf aan de slag a.d.h.v. dit stappenplan.

Stappenplan

1. Het LDC kiest één of meer vormingen van één of meer vormingsaanbieders.

2. Het LDC neemt contact op met de aanbieders.

3. Het LDC en de aanbieders maken onderling praktische afspraken over de vormingen. De vormingen worden gepland tussen 1 januari 2023 en 30 juni 2023.

4. Het LDC staat zelf in voor de communicatie met de deelnemers.

5. De vormingen vinden plaats.

6. De aanbieders bezorgen de facturen aan het LDC.

7. Het LDC betaalt het gehele bedrag van de facturen aan de aanbieders.

8. Het LDC bezorgt alle informatie over de factuur en de vorming aan de VVSG via dit formulier en dit vóór 1 juni 2023.

  • Als het LDC een factuur van een vorming nog niet heeft ontvangen, dan bezorgt het LDC een bestelbon (of ander bewijs dat de vorming heeft plaatsgevonden of in de loop van juni 2023 nog zal plaatsvinden).
  • Vervolgens bezorgt het LDC de factuur vóór 1 september 2023 aan de VVSG. Als de VVSG de factuur niet tijdig ontvangt, betaalt het LDC het al uitbetaalde bedrag van de bestelbon terug aan de VVSG.

9. Het LDC bezorgt vóór 1 juni 2023 één mail met een bundeling van alle facturen en/of bestelbonnen.

  • De VVSG doet één terugbetaling per LDC. De VVSG betaalt maximum het vormingskrediet ter waarde van €200 en dit voor alle vormingen samen (dus niet per vorming). Als het totaalbedrag van de facturen en/of bestelbonnen kleiner is dan het krediet van €200 dan betaalt de VVSG enkel het totaalbedrag van de facturen en/of bestelbonnen.

Meer info

 

Partners