Samen met Mediawijs werken we tools uit om lokale besturen en andere e-inclusiepartners te ondersteunen. Bedoeling is je op weg te helpen met informatie, inspiratie en tips. Hieronder vind je een greep uit het aanbod. Op digitaleinclusie.be, de website van Mediawijs over digitale inclusie, vind je nog veel meer informatie en tools.

Beeldbank digitale inclusie

Om je te ondersteunen bij het communiceren over activiteiten en initatieven voor digitale inclusie, kan je gebruik maken van de beeldbank digitale inclusie.

De beeldbank is beschikbaar voor leden van VVSG en leden van het lerend netwerk e-inclusie. Het gebruik van de beelden is verbonden aan een aantal voorwaarden.

 

Huisstijl digipunten

Heb je een digipunt en wil je hier graag over communiceren? Dan kan je gebruik maken van de huisstijl voor digipunten, ontwikkeld door Mediawijs en VVSG. Je mag deze huisstijl vrij gebruiken. Het is niet verplicht om deze huisstijl te gebruiken.

Kijk voor alle info over de huisstijl op huissstijl.digipunt.be

Op 29 november 2023 vond hierover een infomoment plaats. Bekijk de presentatie en de opname van dit infomoment hier.

Beleidstool digitale inclusie voor lokale besturen

De beleidstool digitale inclusie voor lokale besturen inspireert en ondersteunt lokale besturen om een beleid en acties rond digitale inclusie op te stellen of om een bestaande werking uit te breiden. De beleidstool is opgebouwd uit de pijlers:

 • toegang;
 • competenties;
 • ondersteuningsnetwerk;
 • dienstverlening;
 • lokale regierol.

Bekijk en download hier de beleidstool.

Toolbox toegankelijke steden en gemeenten

Digitale toegankelijkheid van websites, toepassingen en inhoud is noodzakelijk om iedereen de kans te geven om zelfstandig gebruik te  maken van het internet en de eigen administratie te regelen. 

Websites en mobiele apps van steden en gemeenten moeten wettelijk voldoen aan de toegankelijkheidsvereisten van de Europese normen.

In de toolbox toegankelijke steden en gemeenten van Inter vind je een groot luik over digitale toegankelijkheid. Je ontdekt er hoe je digitale inhoud toegankelijker kan maken, je vindt er de richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent (WCAG 2.1) in begrijpelijke taal en verschillende goede voorbeelden

Inspiratiegids Werken met vrijwillige digihelpers

In deze inspiratiegids kom je te weten hoe je een werking met vrijwillige digihelpers kan opzetten of uitbreiden. Je vindt er tips and tricks over:

 • Waarom wel of niet werken met vrijwillige digihelpers?
 • Verschillende types digihelpers;
 • Wat moeten digihelpers kennen en kunnen?
 • Digihelpers werven;
 • Omkadering van vrijwillige digihelpers;
 • Een werking van vrijwillige digihelpers co√∂rdineren;
 • Waardering.

Download de inspiratiegids.

Inspiratiegids Zo start je een openbare computerruimte

Een openbare computerruimte is een belangrijke eerste stap in een e-inclusiebeleid. Maar hoe begin je hieraan? In deze inspiratiegids kom je alles te weten over de infrastructuur, de begeleiding die je moet bieden, een overzicht van partners enzovoort.

Download de inspiratiegids of bestel een gedrukt exemplaar bij Mediawijs.

In het filmpje hiernaast legt de burgemeester van Vlaminggem, de fictieve mediaangemeente van Vlaanderen, uit hoe zij te werk gaan met openbare computerruimten in de gemeente.

Brochure Digitale inclusie in Vlaanderen

Een e-inclusiebeleid maak je niet op je eentje, je doet het best samen met partners.  In deze gids lees je een aantal goede praktijken. Daarnaast vind je een handig overzicht van mogelijke partners en organisaties die bovenlokaal aan e-inclusie werken.

Je kan de brochure downloaden of een gedrukt exemplaar bestellen.

Toolbox digitaal inclusieve wijk

Wat kan jij doen rond de pijlers toegang, individuele ondersteuning, ondersteuning in groep, digitale oefenkansen en lokale regierol? Laat je inspireren door de toolbox die Antwerpen, Gent en Kortrijk uitwerkten.

Deze fiches zijn bedoeld om te inspireren en tips te geven over acties die je kan uitproberen. Je kan er vrij uit kiezen en er je eigen variaties op maken.

De toolbox vind je op de website van digitaal inclusieve wijk.

Je kan hem ook bestellen bij Mediawijs.