Sinds het voorjaar van 2018 binden vzw Broeilab en de stad Vilvoorde samen de strijd aan tegen leegstand door starters en creatievelingen hun concepten te laten uittesten in leegstaande panden.

De vzw Broeilab bestaat uit enkele enthousiaste Vilvoordse ondernemers die zich bekommerden over de toenemende leegstand in het handelscentrum. Na overleg stelde de stad Vilvoorde de vzw aan als leegstandsbeheerder. Vanuit die hoedanigheid schreef Broeilab in het voorjaar van 2018 een pop-upwedstrijd uit om nieuw leven in het handelscentrum te brengen. De vijf winnaars gingen na de zomer van start.

Alleen maar voordelen

De eigenaars die hun pand ter beschikking stellen via Broeilab komen vanaf dag 1 in aanmerking voor een vrijstelling op de leegstandsheffing (anderen kunnen pas na 6 maanden invulling een vrijstelling aanvragen).

De starters kunnen tegen een voordelig tarief het pand betrekken en hun concept of product gedurende enkele maanden voorstellen. Of langer, want de stad streeft naar een langetermijnbezetting van de winkelpanden.

Begeleiding en verder verloop

De vzw staat ook in voor de begeleiding van de starters. Zo moeten zij de meerwaarde ten opzichte van het bestaand winkelaanbod verantwoorden, krijgen ze een sjabloon voor een businessplan aangereikt en moeten ze zich verplicht laten begeleiden. Er wordt gemikt op kwaliteit van de invulling en vooral het langetermijneffect.

De eerste ondernemers namen al hun intrek tijdens de zomervakantie. Tijdens het Weekend van de Klant (begin oktober 2018) vond een groots openingsevenement plaats. Het uitgangspunt is dat de starters en pop-upzaken in september, oktober en november minstens op donderdag, vrijdag en zaterdag geopend zijn.

Voorlopig sluit Broeilab de contracten af met de pandeigenaars en verhuurt deze verder aan de starter. Op langere termijn is het de bedoeling dat de huurcontracten rechtstreeks tussen pandeigenaar en huurder worden afgesloten. Broeilab neemt een klein percentage op de huuropbrengsten om eigen werkingskosten te dekken. Het overgrote deel wordt doorgestort naar de verhuurder.

Rol van de stad Vilvoorde

  • De stad sloot een samenwerkingsovereenkomst met de vzw in het kader van leegstandsbeheer. Hierdoor bekomen de pandeigenaars die met Broeilab in zee gaan van bij de start van de invulling een vrijstelling van de leegstandsheffing.
    Deze vrijstelling is gebaseerd op volgende bepaling uit het leegstandsreglement:
    "Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw of de woning in beheer wordt gegeven aan de leegstandsbeheerder. De vrijstelling geldt pro rata het aantal maanden waarvoor een ondertekend contract kan voorgelegd worden tussen de eigenaar en de leegstandsbeheerder. Enkel leegstaande winkelpanden binnen het kernwinkelgebied kunnen gebruik maken van deze vrijstelling. De leegstandsbeheerder wordt jaarlijks aangeduid door het college van burgemeester en schepenen. Indien er voor een bepaalde periode geen leegstandsbeheerder is aangeduid, kan van deze vrijstelling geen gebruik gemaakt worden."
  • De stad verspreid de communicatie van Broeilab. De stad wordt ook steeds vermeld als partner.
  • Het stadsbestuur ondersteunt de vzw financieel, vnl. om een aantal werkingskosten te bekostigen, zoals affiches, het openingsfeest, …. De mogelijkheid wordt bekeken om vanaf 2019 via een subsidiereglement een jaarlijks werkingsbudget te voorzien voor erkende leegstandsbeheerders.

Is deze formule succesvol?

Vroeger werd al geëxperimenteerd met o.a. de bestickering van leegstaande panden, de aankleding van etalages van leegstaande panden door andere handelaars of beperktere pop-upprojecten,… maar allemaal zonder verder gevolg.

Voor de aanvang van de kerstperiode zijn 6 panden ingevuld: De fietsenier (fietsenwinkel en -hersteller), Spolly's Ting (interieur en upcycling), Corry (streekproducten), Pjeirefretter (winterpop-upbar met nieuw Vilvoords bier), People Made (producten uit de sociale economie) en Kilomeet (tweedehandsspullen).

Deze keer mikt de stad Vilvoorde wel op een structurele terugdringing van de leegstand in het handelscentrum. Het rekent daarvoor op de lokale inbedding en de gedrevenheid van de oprichters van de vzw.

 

 

Meer weten?