Platform Sustainable Cities

Het Gemeenschappelijk Strategisch Kader (GSK) Sustainable Cities werd begin 2022 opgestart in het kader van een subsidieprogramma gefinancierd door de federale overheid DGD (Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp). Het GSK Sustainable Cities is een platform waarbinnen actoren overleggen, uitwisselen en samenwerken rond de bijdrage aan de duurzame stad wereldwijd via  internationale samenwerking

Wie zijn de leden?

Het platform Sustainable Cities kent 5 actieve leden:

 • VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) – de trekker van het platform
 • UVCW (Union des Villes et Communes de wallonie)
 • Brulocalis (Vereniging van de Stad en de Gemeenten van Brussel)
 • NGO Echos Communication
 • NGO Rikolto

Een aantal andere NGO’s, institutionele actoren en Enabel zijn nauw betrokken bij het platform Sustainable Cities.

Waarom een platform Sustainable Cities?

Snelle verstedelijking is één van de belangrijkste uitdagingen voor de komende decennia. Tegen 2050 zal 70% van de wereldbevolking in verstedelijkt gebied wonen. Overheden moeten hierop inspelen, onder meer door de overdracht van bevoegdheden en middelen naar lagere bestuursniveaus en de opbouw van capaciteiten bij de lokale overheden. Ook de samenwerking tussen de overheidssector, de privésector en het maatschappelijke middenveld moet worden herzien.

Internationaal wordt het belang van 'duurzame steden & gemeenten' steeds vaker erkend. Zo werd 1 duurzame ontwikkelingsdoelstelling (SDG) specifiek aan het thema gewijd, met name SDG 11 ‘Sustainable Cities and Communities’. Deze SDG is rechtstreeks gekoppeld aan de realisatie van alle andere SDG’s. De zieken worden in ziekenhuizen in de steden opgevangen (SDG 3), het onderwijs wordt georganiseerd in de lokale gemeenschap (SDG 4), gemeenten nemen maatregelen die de klimaatopwarming tegengaan (SDG 13), mensen uit de stad moeten gevoed worden (SDG 2), werklozen en jongeren zoeken naar werk in de stad (SDG 8) enz. Alles wat iedereen waar ook ter wereld onderneemt, zal in toenemende mate in de stad gebeuren. Meer en meer zullen overheden, privébedrijven, NGO’s, kennisinstellingen etc. verplicht worden de link te maken met wat er op stedelijk niveau gebeurt.

Binnen het platform willen de actoren overleggen over hun strategieën, samenwerken aan duurzame steden wereldwijd en het wederzijds leren stimuleren over subthematieken van de duurzame stad.

Onze doelstelling

Vanuit het platform Sustainable Cities willen we werken aan duurzame steden die de SDG’s realiseren. De duurzame stad werkt binnen de ecologische limieten van de planeet en garandeert tegelijkertijd de minimale sociale voorwaarden die noodzakelijk zijn om het welzijn van haar bewoners te verzekeren.

Onze strategie

Om de duurzame stad wereldwijd te realiseren werken de leden aan

 • Capaciteitsversterking van burgers, scholen, privébedrijven, lokale overheden etc. zodat deze spelers hun bijdrage kunnen leveren aan de duurzame stad
 • De verduurzaming van het beleid van lokale overheden wereldwijd in co-creatie met alle actoren die in de stad aanwezig zijn
 • De versterking van een duurzame, inclusieve economie in de stad

Activiteiten

De leden van het platform werken samen om volgende zaken te realiseren:

 • Zichtbaarheid/kenbaarheid van het platform en het belang van thema’s als urbanisatie & decentralisatie
 • Delen van en experimenteren met goede praktijken rond duurzame steden
 • Gemeenschappelijke lobby
 • Gezamenlijke internationale vertegenwoordiging

Activiteiten in 2023:

 1. Cartografie: De leden van het platform Sustainable Cities hebben een cartografie ontworpen die in één oogopslag weergeeft wat het platform doet, waar de leden actief zijn, rond welke thema’s etc. Bekijk de volledige cartografie (Nederlands, Engels, Frans, Spaans) en laat je inspireren.
 2. Sessie op de Brussels Urban Summit (13 juni 2023) met Brulocalis, Echos Communication, VVSG en Enabel rond 'Engaging citizens within cities in transition'.
 3. Lancering van de tweejaarlijkse nieuwsbrief van het platform: bekijk de nieuwsbrief (december 2023) in het Nederlands, Engels, Frans, Spaans. Schrijf je hier in als je in de toekomst ook de nieuwsbrief wilt ontvangen. 
 4. Onderzoek naar 'Visies uit het globale Zuiden op de duurzame stad'. De leden van het platform ‘Sustainable Cities’ lieten onderzoek uitvoeren naar wat de duurzame stad betekent voor de partners uit Afrika, Azië & Latijns-Amerika. Lees er hier alles over.
 5. Webinars rond co-creatie. Het platform ‘Sustainable Cities’ organiseerde 3 digitale seminaries rond het thema ‘co-creatie’. Lees het artikel dat de inhoud samenvat en bekijk de opname/presentaties

Activiteiten in 2024:

 1. Conferentie ‘De duurzame stad onder de loep’ op 22 januari 2024 te Brussel. 
 2. Onderzoek naar/uitwisseling rond de basisvoorwaarden voor een duurzame stad. Het opzet is om in 1 à 3 pagina’s handvaten in handen te hebben om als lokale actor bij te dragen tot een meer duurzame stad
 3. Digitale seminaries rond één specifiek thema gelinkt aan de duurzame stad. Het thema voor 2024 zal nog bepaald worden. 

In welke landen zijn we actief?

Klik op een land op de kaart om een fiche te openen met meer informatie over de werking van het platform Sustainable Cities in dat land (welke actoren zijn er actief, in welke steden, rond welke thema's etc.). Raadpleeg de legende van de fiches bij onduidelijkheid. 

De leden van het platform zijn in volgende landen actief:

 • België
 • Azië: Indonesië, Vietnam
 • Afrika: Benin, Burkina Faso, Democratische Republiek Congo, Marokko, Oeganda, Rwanda, Senegal, Tanzania, Zuid-Afrika
 • Latijns-Amerika: Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Peru

Bekijk de volledige cartografie (Nederlands, Engels, Frans, Spaans) en laat je inspireren.

Nuttige informatie

Meer weten?

Neem contact op met Sofie Dejans (sofie.dejans@vvsg.be)

Inschrijven op de tweejaarlijkse nieuwsbrief kan hier