kalmthout.jpg
Provider image

OCMW Kalmthout verbetert haar dienstverlening dankzij een cliëntennetwerk.

Participatiegroep Kalmthout

Doelstelling

De participatiegroep is een netwerk van cliënten die ervaring heeft met het OCMW als dienstverlener. De groep wil gemeentelijke initiatieven door de bril van mensen in armoede bekijken en samen deze initiatieven verbeteren aan de hand van de participatieve methodiek. Een belangrijke doelstelling van de participatiegroep is de non-take-up van rechten. Bij de intakefase blijken veel mensen zich ofwel overstelpt te voelen met informatie ofwel te weinig info te krijgen. Soms gebeurt deze intake tijdens een crisissituatie waarbij de overvloed aan informatie die de maatschappelijk werker geeft niet binnendringt bij de cliënt. Met deze vaststelling wil de participatiegroep aan de slag.

De groep ontwikkelde een welkomstbrochure die duidelijke informatie biedt over de dienstverlening van het OCMW. De deelnemers aan de participatiegroep hebben allen zelf ervaring met de dienstverlening van het OCMW. Zij zijn dus de perfecte partner om suggesties te doen hoe het beter kan. De welkomstbrochure bestaat uit themafiches. De fiches zijn zo opgesteld dat de maatschappelijk werker de inhoud makkelijk en in eenvoudige taal kan overlopen met de cliënt. Je vindt er niet alleen info over het hulpverleningsaanbod maar ook over hoe de procedure eruit ziet. Wat mag je bijvoorbeeld verwachten van een sociaal onderzoek?

Bereik

Het blijft een uitdaging mensen te bereiken die niet naar het OCMW komen. Deze mensen worden ook niet bereikt met een brochure. Een initiatief vanuit de ‘nulde lijn’ zou deze drempel kunnen verlagen.

 

Neveneffect

  • Door de procesgerichte aanpak bij de opmaak van de welkomstbrochure is er een goede samenwerking gegroeid tussen de participatiegroep en de maatschappelijk werkers van de sociale dienst. Er ontstond wederzijds begrip en goede communicatie. De opmaak van de welzijnsbrochure verbreedde de kennis over de sociale rechten bij de deelnemers van de participatiegroep. De deelnemers maakten ook een persoonlijk groeiproces door.
  • Andere gemeentelijke diensten zoals de jeugddienst en de bibliotheek hoorden van het project en kennen de participatiegroep en haar werking intussen. Ze hebben interesse om via de participatiegroep input te krijgen om hun werking te verbeteren. De bibliotheek en het OCMW hebben bijvoorbeeld meer raakvlakken met zowel wettelijke opdrachten als ambities dan op het eerste zicht gedacht. In deze slideshow lees je meer hoe ze de handen in elkaar slaan voor een toegankelijke bib. Eenvoudige acties zoals het OCMW eerste keuze te geven bij afgevoerde boeken waarbij maatschappelijk werkers instaan voor de verdeling ervan. Een voorleesfeestje in pyjama in de bib waarbij plaatsen vrijgehouden worden voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Een Bibpunt organiseren in de wachtzaal van het OCMW en in het Huis van het Kind. Door Bibpunten in te richten wacht de bibliotheek niet tot bezoekers naar de bib komen, maar zoekt het via een aangepaste dienstverlening zelf moeilijk bereikbare doelgroepen op. Het project Digidak in de bib organiseren waarbij mensen gratis leren werken met de computer en het internet. 
  • Bij de opstart van nieuwe initiatieven zoals de sociale kruidenier wordt de reflex gemaakt vanaf de opstartfase advies te vragen aan de participatiegroep. De participatiegroep krijgt bijvoorbeeld een stem in de stuurgroep van de sociale kruidenier. Dit gebeurt in samenwerking met het Sociaal Winkelpunt.

Hindernis

Het was soms een evenwichtsoefening om zowel de groepsdynamiek ruimte te geven als resultaatsgericht te werken. Binnen de groep hebben we verschillende karakters waarmee we moesten leren omgaan. Er kwam ook een medewerker van Basiseducatie helpen voor de redactie van onze brochure. Ook hierbij was het een zoektocht om verwachtingen op elkaar af te stemmen en met elkaars karakter om te gaan. De groep moest ook leren omgaan met beperkingen en grenzen. We kunnen de wereld en de wetten niet zomaar in één twee drie veranderen.

Tip

  • tijd nemen
  • ook het proces is belangrijk
  • helder communiceren
  • verwachtingen helder krijgen
  • Voor de rest: gewoon doen!

Meer

Contactpersoon: Fredelinde Rossaert, hoofdmaatschappelijk werker Kalmthout

Contactgegevens: fredelinde.rossaert@ocmwkalmthout.be