Untitled design - 2021-01-05T201414.083.png
Provider image

Het gemeentebestuur lanceerde een nieuw participatief project in 2019. Overijse Overlegt wil met zes pijlers de stad verbeteren, namelijk met mobiliteit, duurzaamheid, Vlaams beleid, sociaal beleid, vrije tijd en kwalitatieve dienstverlening. Ze probeert dit te doen in dialoog met haar burgers.

Doelstelling en proces

Overijse wil dat de inwoners gezond samenleven in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap. Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk. Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger, en investeert in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners. Iedereen heeft altijd en overal toegang tot degelijke en innovatieve dienstverlening op maat. De gemeente heeft ook beslist om meer in te zetten op burgerparticipatie. Daarvoor wordt gekeken naar het project 'Overijse Overlegt', waarbij men onder andere burgerpanels organiseert om zo burgers te betrekken bij de toekomst van Overijse.

Het participatieproject verloopt momenteel digitaal gezien de aanhoudende coronacrisis. Het eerste en meest recente burgerpanel ging over de taks-shift en werd mee opgenomen in de projectplanning. De lokale overheid staat gedurende dit traject steeds open voor de feedback van burgers.

Betrokken partijen

Bij de uitvoering van dit participatief project is een rol weggelegd voor:

  • De gemeente Overijse
  • Participatie-expert Levuur
  • Het innovatiebureau voor online democratie Tree Company

Resultaten

Momenteel is het nog te vroeg om de resultaten reeds uit de doeken te doen. Wel heeft men reeds kunnen vaststellen dat de duurtijd van de panels soms een probleem was. Deze tussentijdse bevinding werd aangepakt door de online sessies wat in te korten.

Bereik

Alle volwassen inwoners konden participeren. Men mikt op een zo divers mogelijk publiek omdat het project alle bevolkingslagen een stem wil geven. Er werd zo een representatieve groep bereikt op vlak van gender en leeftijd, al is er wel een tekort aan Franstalige inwoners. Zij zijn dus onvoldoende vertegenwoordigd, maar dit is deels te wijten aan de voertaal van de gemeente.

Tips en tricks

Er zijn enkele zaken waarmee men rekening dient te houden bij trajecten van deze aard:

  • Voldoende representativiteit
  • Een goede opvolging van de resultaten om het vertrouwen van de deelnemers op te krikken
  • Het verstrekken van de nodige achtergrondinfo, zodat de deelnemers interessante input kunnen leveren

Toekomst

Het gemeentebestuur mikt op meer van dit soort projecten in de toekomst. De rol van de gemeente moet minder dominant worden, zodat de burgers duidelijk zien dat hun inbreng en engagement welkom is. Tot slot koestert het gemeentebestuur de hoop dat de participanten na verloop van tijd verder diversifiëren.

Praktische info

  • Verantwoordelijke en contactgegevens: Deskundige publiekswerking Fara Elsen
  • Looptijd: Het traject loopt van 2020 tot 2025
  • Voor meer informatie kan je terecht op de bijhorende webpagina.

Deze praktijkbeschrijving kwam er in samenwerking met de studenten van het seminarie Bestuurskunde onder leiding van prof. Trui Steen KULeuven.