Bij het aankopen van innovatieve oplossingen of het public procurement of innovative solutions (PPI) vertrek je vanuit het idee dat er innovatieve producten bestaan die aan je behoefte voldoen. Mogelijks moeten producten of diensten wel nog wat verfijnd of aangepast worden maar ze moeten niet meer van nul ontwikkeld worden. Voor het aankopen van innovatieve toepassingen zijn er een aantal flexibele procedures voorzien in de wetgeving: de concurrentiegerichte dialoog, het innovatiepartnerschap, de mededingsprocedure met onderhandeling. Dit zijn allemaal procedures in de wetgeving overheidsopdrachten die een aanbestedende overheid toelaat om te onderhandelen met marktpartijen.

De mededingingsprocedure met onderhandeling en de concurrentiedialoog kan je enkel in specifieke situaties gebruiken. Eén van die voorwaarden is dat de werken, leveringen of diensten die je wil aankopen een ontwerp of innovatieve oplossing bevatten

De innovatiepartnerschap is een bijzondere, vrij ingewikkelde procedure die lang duurt en bevat eigenlijk een samentrekking van de PPC en PPI. De aanbestedende overheid laat eerst iets ontwikkelen. Eens dat het ontwikkeld is, wordt het traject verdergezet richting een commerciële aankoop. Europa is vrij streng als het gaat over deze procedure en waakt erover dat het wel degelijk gaat over een traject voor de ontwikkeling van een oplossing dat nog niet bestaat, net zoals bij de PCP. Deze procedure komt omwille van zijn complexiteit, niet vaak voor in de praktijk.

Hieronder geven we wat meer duiding bij de verschillende procedures

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Als er geen onmiddelijk beschikbare oplossing in de markt is voor uw nood dan kan je deze procedure gebruiken. Het is een tweestapsprocedure waarbij tijdens fase 1: de opdracht bekend gemaakt wordt met de oproep om kandidaatstellingen in te dienen tegen een bepaalde datum. U selecteert de kandidaten op basis van betrouwbaarheid en vooropgestelde geschiktheidscriteria. Alleen de geselecteerde aanbieders krijgen een uitnodiging om een offerte in te dienen in de tweede fase.

De mededingingsprocedure met onderhandeling en de concurrentiedialoog kan je enkel in specifieke situaties gebruiken. Eén van die voorwaarden is dat de werken, leveringen of diensten die je wil aankopen een ontwerp of innovatieve oplossing bevatten.

De concurrentiegerichte dialoog

Deze procedure wordt gebruikt als je een vraag hebt waarvoor je nog geen (duidelijke) oplossing voor ogen hebt. Je doet hier beroep op de creativiteit van de markt om een innovatieve oplossing te vinden voor jouw probleem. Bij deze procedure treed je in dialoog met een aantal geselecteerde marktpartijen en samen met hen werk je toe naar de beste oplossing.  Nadien gun je de opdracht aan één van de partijen

Het innovatiepartnerschap

Het innovatiepartnerschap is een bijzondere, vrij ingewikkelde procedure die lang duurt en bevat eigenlijk een samentrekking van de PPC en PPI. De aanbestedende overheid laat eerst iets ontwikkelen. Eens dat het ontwikkeld is, wordt het traject verdergezet richting een commerciële aankoop. Europa is vrij streng als het gaat over deze procedure en waakt erover dat het wel degelijk gaat over een traject voor de ontwikkeling van een oplossing dat nog niet bestaat, net zoals bij de PCP. Deze procedure komt omwille van zijn complexiteit, niet vaak voor in de praktijk.