kris snijkers.jpg
Provider image

In deze editie van Lokaal lees je meer over het nieuwe aanbod op het vlak van de tweede pensioenpijler voor contractanten: OFP Prolocus. Een tweede pensioenpijler is voor de lokale besturen op zich niet nieuw.

Al meer dan tien jaar zijn veel besturen aangesloten bij een pensioenverzekering die werd aangeboden door Belfius Insurance en Ethias. Wijzigende omstandigheden op de financiële markten noopten beide partijen de lopende contracten stop te zetten. Na een uitgebreide studie van de voor- en nadelen van zowel een pensioenverzekering als een pensioenfonds werkte de VVSG samen met OFP Provant een nieuw aanbod uit in de formule van een pensioenfonds waarbij de lokale besturen kunnen aansluiten.

Op het eerste zicht lijkt zo’n pensioenfonds erg technische materie waarover nogal wat lezers misschien de schouders zullen ophalen. Maar in een context van toenemende contractualisering en stijgende schaarste op de arbeidsmarkt met de bijhorende war for talent valt voldoende aandacht voor een goede tweede pensioenpijler niet te onderschatten: een aanvullend pensioen zal een nog belangrijkere troef worden in het werven én houden van personeel. En dan hebben we het financiële voordeel nog niet vermeld, dat de wet-Bacquelaine geeft aan besturen die een voldoende hoge tweede pijler aan hun contractuele personeelsleden aanbieden.

soneelsleden aanbieden. Als pensioenfonds zal OFP Prolocus ook erg belangrijk zijn door de manier waarop het de opgebouwde pensioenreserves belegt. Veel lokale besturen streven uitdrukkelijk naar duurzaamheid. En OFP Prolocus wil op dit vlak de lat hoog leggen door in de beleggingsstrategie resoluut de kaart van de duurzaamheid te trekken. Het behoort eveneens tot de mogelijkheden om het pensioenfonds in te zetten voor de verankering van strategische sectoren. Het pensioenfonds kan op deze manier actief maatschappelijke impact realiseren.

Gedelegeerd bestuurder Peter Sommen vat de eigenheid van het pensioenfonds samen als een goed, betrouwbaar en transparant pensioenfonds. Het is een sterke speler, specifiek voor de lokale publieke sector. OFP Prolocus wil de lokale besturen met zijn aanbod maximaal ontzorgen. Bovendien lopen er gesprekken om in de toekomst een verdere samenwerking met het pensioenfonds van de Vlaamse overheid op te zetten. Schaalgrootte kan voor pensioenfondsen immers een grote meerwaarde op het vlak van efficiëntie opleveren.

Pensioenfondsen zijn een ingewikkelde materie en voor de meeste lezers misschien niet het aantrekkelijkste thema. De relevantie voor het lokale personeel én de maatschappelijke impact die OFP Prolocus beoogt, zijn je aandacht wel meer dan waard.

 

Kris Snijkers is algemeen directeur van de VVSG
Voor Lokaal 03 | 2022