Op deze pagina vind je goede praktijken, tools en hulpmiddelen omtrent grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

Goede praktijken

Gender Equality Plan

  • Brugge: 

    Stad Brugge zet in op het genderbeleid. Het Gender Equality Plan duidt de belangrijke speerpunten: trajecten rond gendermainstreaming, implementatie van de non-discriminatieclausule, ontwikkeling en uitvoering van het tweejaarlijks regenboogactieplan en aandacht voor divers personeelsbeleid. De algemene doelstelling van dit Gender Equality Plan is een overzicht te bieden van maatregelen die stad Brugge neemt in functie van uitbouw van een inclusieve werkomgeving. We streven naar een divers personeelsbestand en incorporeren een positieve houding ten aanzien van diversiteit en gendergelijkheid. 
    Gender Equality Plan Brugge in pdf
    Contact: diversiteitsdienst@brugge.be
     

  • Leuven: De scope van het Gender Equality Plan van Leuven is de toepassing van het gelijkekansenbeleid op vlak van gender op haar eigen personeelsbeleid. Wat leuven voor de Leuvenaar beoogt, jaard de Stad ook na als werkgever voor al haar werknemers. Gender equality waarbij de focus ligt op gelijke kansen voor mannen en vrouwen is een binaire benadering die voorbijgaat aan het uniek zijn van elke persoon. Stad Leuven wil expliciet loskomen van deze beperkende, binaire manier van werken. In het plan wordt bijgevolg altijd, waar mogelijk, een genderinclusieve insteek gehanteerd.

Tools en hulpmiddelen