Oogst-straten

In een aantal werksessies met stakeholders in Hoogstraten formuleerden we een vijftal gemeenschappelijke thema’s voor voedselinitiatieven en de positieve impact die we daarbij willen bereiken. De vele acties en initiatieven die nu al lopen, kunnen zich in een voedselstrategie verbinden en versterken.

Onze strategie noemt “Oogst-straten”. Samen initiatieven oogsten, de link met ons verleden en streekidentiteit, terug voeling krijgen met de oogst, duurzaam oogsten,… 

De stakeholders zijn zowel professioneel als particulier :

  • bedrijven of organisaties die voeding produceren, verwerken, verkopen of vorming over voeding beiden (land –  en tuinbouwers, Coöperatie Hoogstraten, hotelschool, traiteur, supermarkt, diëtiste, producent streekproduct…)
  • burgers die omwille van een persoonlijke engagement met voeding bezig zijn (samen moestuinieren, voedselbedeling, bezorgde consumenten, vrijwilligers van de wereldwinkel…)

Wat gaan we concreet doen ?

  • Een digitaal platform lanceren voor voedselinitiatieven ;
  • Een blijvend traject aanbieden voor mensen die hun bestaande acties willen versterken, nieuwe acties willen opstarten of mensen die gewoon graag mee nadenken of meedoen.
  • Zelf als stadsbestuur ook acties uitrollen en het goede voorbeeld geven.

Bekijk hier een kort filmpje over het traject van Hoogstraten

Contactgegevens

Waarom werkt dit project?

  • Breed geïntegreerde kerngroep binnen het stadsbestuur
  • Goede stakeholdersoefening, met mensen met een open blik , die niet politiek gebonden zijn
  • Breed gamma aan bestaande initiatieven in Hoogstraten

Valkuilen en uitdagingen

  • Uitdaging is om het enthousiasme hoog te houden op lange termijn, mensen uitnodigen om zelf initiatief te blijven nemen
  • Uitdaging is de verdieping op thema’s zoals duurzame land- en tuinbouw