ontwikkeltraject.png
Provider image

Hoe evolueer je van een vrijblijvend burgemeestersoverleg naar een forum voor afstemming en visievorming? Het Labo Regiovorming ondersteunt burgemeestersfora en andere (sub)regionale fora in deze evolutie. Gedurende één jaar krijgen ze begeleiding van VVSG rond netwerkmanagement, nieuwe methodieken en zelfevaluatie.

Wat houdt een ontwikkeltraject in?

Het ontwikkeltraject heeft als doel het burgemeestersoverleg en regionale fora (op te starten en) te concretiseren. We onderscheiden drie belangrijke bouwblokken: duurzaam netwerken, gedreven door inhoud en innovatieve werkwijzen, en zelfevaluatie.

Duurzaam netwerken

Een cruciale factor om een netwerk te doen slagen, is een goed management van dat netwerk. Het aanstellen van een netwerkteam is daarom een eerste en belangrijke stap. Het team ontwerpt het proces van regionaal overleg en samenwerken. Denk hierbij aan:

 • Hoe komen we op een kwalitatieve manier tot afspraken/beslissingen op het overleg?
 • Hoe betrekken we iedereen? Hoe vermijden we te sterk overwicht of desinteresse?
 • Wie hebben we voor bepaalde thema’s binnen de regio absoluut nodig binnen het netwerk of het overleg?

Naast het burgemeestersoverleg en het netwerkteam die permanent zijn, bouw je ook best telkens een thematische netwerkgroep op. Ga je in gesprek over het thema Wonen, dan komen niet alleen de schepenen van Wonen in beeld, maar ook andere actoren zoals intergemeentelijke verenigingen woonbeleid, sociale huisvestingsmaatschappijen, streekontwikkelingsintercommunalen… Vergeet ook eventueel de burgers en/of de bedrijven niet.

Gedreven door inhoud en innovatieve werkwijzen

Deze diamantenstructuur vormt een ruwe houvast voor het proces. Dat moet verder verfijnd worden per regio en per thema: één van de hoofdtaken van het netwerkteam.

De eerste diamant focust op wat er precies aangepakt moet worden. Tijdens de tweede diamant is de vraag: “Hoe gaan we dat doen?” Beide diamanten kennen een divergentie- en convergentiefase. Tijdens de divergentiefase verzamel je alle mogelijkheden, vervolgens schakel je over naar de convergentiefase, waarin je de verzamelde inzichten zal verwerken, verhelderen en uiteindelijk prioritiseren.

De gele bollen stellen de beslissingsmomenten op het burgemeestersoverleg voor:

 • Keuze van het thema
 • Beslissing over het wat
 • Beslissing over het hoe

Meer weten over mogelijke methodieken en formats? Contacteer Pieter Demyttenaere voor meer informatie.

Zelfevaluatie

Belangrijk is dat we minstens bij het begin en op het einde van het begeleidingstraject een zelfevaluatie van het netwerk doorvoeren.

Tijdens deze netwerkmeting komen verschillende soorten vragen aan bod:

 • Inhoud: bereiken we als regio wat we willen bereiken? Komen de juiste thema’s en dossiers aan bod?
 • Proces: we focussen op legitimiteit en accountabilty. Komen onze afspraken op een kwaliteitsvolle en gedragen manier tot stand?
 • Regime: we focussen hier op institutionele dimensie. Hoe zit het met de organisatorische inbedding, financiële onderbouw,…?

Praktisch

Wat mag de regio verwachten?

De begeleiding van VVSG loopt gedurende één jaar. Afhankelijk van de frequentie van het burgemeestersoverleg en de situatie in de regio kunnen in dat jaar één of meerdere thema’s worden aangepakt.

 • Een inhoudelijk pad dat leidt van bekommernissen van burgemeesters naar oplossingen voor de regio, met aandacht voor betrokkenheid van het netwerk;
 • Een versterkte kijk en praktijk op het regionetwerk, door in te zetten op netwerkmanagement;
 • Een meting over de vooruitgang en sterkte van het netwerk;
 • Kosteloos consult en toegang tot ondersteunend materiaal dat netwerkontwikkeling vooruit helpt.

Hoe dien je een aanvraag in?

Neem contact op met Pieter Demyttenaere. Je bespreekt vervolgens samen met hem de verschillende opties.