Lama-51 kennisnetwerk.jpg
Provider image

Geraken sommige mobiliteitsknopen in jouw gemeente niet ontward? Maakt de herinrichting van een plein of straat veel emoties los bij inwoners, lokale handelaars en voorbijgangers?

Een cocreatief traject zoals Laboratoria Mobiele Alternatieven, kortweg LaMa, kan een uitweg bieden om tot een breed geaccepteerde oplossing te komen. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit bouwde samen met Twisted Studio aan een cocreatief traject waardoor een lokaal bestuur samen met burgers en stakeholders oplossingen vindt voor mobiliteitsvraagstukken. Bernard Govaert, algemeen coördinator van het Netwerk, deelt zijn inzichten met ons. 

Neem het volledige engagement

Als lokale overheid bepaal jij de reikwijdte van het cocreatieve traject: het budget, de al geplande infrastructuurwerken en het advies van brandweer en politie. Tegelijk zet je een stap terug en leg je de beslissingsmacht bij de deelnemers. Het cocreatieve traject kan geen dekmantel zijn om draagvlak te creëren voor beslissingen die de gemeenteraad al heeft goedgekeurd. Het volledige bestuur moet absoluut op de hoogte zijn van het doel van het traject. Het bestuur geeft het mandaat, de ruimte en de tijd aan de deelnemers om tot een cocreatieve oplossing te komen, ook bij koudwatervrees of als de burgemeester enkele misnoegde telefoontjes krijgt.

Zet vanaf het begin de juiste personen aan tafel

Een gedragen eindresultaat bereik je uiteraard alleen als je de juiste personen aan tafel uitnodigt. Voer een uitgebreid vooronderzoek waarbij alle stakeholders in kaart worden gebracht. Denk zo ruim mogelijk: de buurtbewoners, de middenstand, de brandweer, verschillende diensten van het lokale bestuur, passanten of bedrijven.

Maar denk ook aan de al bestaande inspraakkanalen zoals de mobiliteitsraad, een wijkcomité, de oudervereniging of zwerfvuilpeters en -meters.

Zoek frisdenkers

Nodig frisdenkers uit die vanuit gebruikersperspectief nadenken over de beste oplossing voor een mobiliteitsvraagstuk. De juiste persoon op de stoel is niet vanzelfsprekend een diensthoofd of de voorzitter van een vereniging. Deelnemers denken mee na vanuit hun positie als gebruiker. Ze functioneren niet louter als spreekbuis voor de belangen van een bepaalde doelgroep.

Het zijn de believers die het project mee uitdragen naar de brede bevolking. Ze delen gul hun expertise en contacten om een mobiliteitsuitdaging het hoofd te bieden.

Formuleer een gemeenschappelijke uitdaging

De deelnemers ontwikkelen een gemeenschappelijke visie op de mobiliteitsuitdaging. In Bornem was dat bijvoorbeeld een veilige schoolomgeving, in Tienen was de groep op zoek naar een veilig en aangenaam plein. In een cocreatief traject buigen mensen zich over een concrete uitdaging afgebakend in tijd en ruimte, eerder dan over een volledig gemeentelijk mobiliteitsplan. Deze afbakening maakt dit tijdsintensieve traject wend- en hanteerbaar.

Besturen zijn soms bang dat zulke trajecten de doos van Pandora openen, dat ze verzanden in een platform voor bestaande frustraties en onvrede. Daarom is een strakke begeleiding van het traject waarbij het gebruikersperspectief voorop staat, van groot belang. Zo breng je de luide roepers in een constructieve mindset.

Bouw expertise op vanuit een specifiek geval

Vanuit een concreet geval bouw je als lokaal bestuur ervaring op in cocreatieve trajecten. Van daaruit kun je groeien en gelijkaardige trajecten uitrollen over andere beleidsdomeinen. Het LaMa-traject plant een zaadje om later breed te oogsten. Deerlijk paste de techniek toe in een schoolomgeving met parkeerdruk en veiligheidsproblemen voor voetgangers en fietsers. Na een succesvol traject kopieerden ze deze werkwijze op andere locaties.

Door kennis en ervaring op te bouwen groeit je lokale bestuur samen met de belanghebbenden naar gedragen, cocreatieve oplossingen voor complexe problemen, vraagstukken die één partner nooit alleen had kunnen ontwarren. Zo was de opwaardering van een wandelroute over de begraafplaats in Deerlijk een van de puzzelstukken voor een veiligere schoolroute.

Verover de ruimte

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit verenigt acht verenigingen: Autodelen.net, Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, Mobiel 21, Taxistop, Trage Wegen, TreinTramBus en de Voetgangersbeweging. Het verdedigt de gezamenlijke belangen, ondersteunt en vertegenwoordigt de leden, geeft richting aan het Vlaams mobiliteitsbeleid en coördineert de samenwerking in campagnes en projecten. Door de coronamaatregelen (her)ontdekten vele inwoners het fiets- en wandelplezier in hun eigen omgeving. Tegelijk merken de lokale besturen dat de infrastructuur vooral voor het autoverkeer is georganiseerd. Met de LaMa-techniek kun je de publieke ruimte op korte termijn samen met alle belanghebbenden herbekijken. Dit najaar organiseert het Netwerk Mobiliteit een LaMa-academie. Lokale besturen leren in groepsverband zelfstandig een LaMa-traject in goede banen te leiden.

www.duurzame-mobiliteit.be

Voor Lokaal 06 | 2020

Abonnement op Lokaal?