Schermopname (122).png
Provider image

De Standaertsite is een binnengebied in de dichtbebouwde deelgemeente Ledeberg. De doe-het-zelf zaak Standaert gaat failliet. Geëngageerde buurtbewoners en -organisaties verenigingen zich en vragen de stad Gent deze site aan te kopen en tot ontmoetingsplek om te bouwen.

Doelstelling

De Standaertsite is een binnengebied van ongeveer 3.500 m² in de dichtbebouwde deelgemeente Ledeberg. Eind 2012 gaat Doe-Het-Zelf Standaert failliet en komt de familiezaak leeg te staan. Geëngageerde buurtbewoners en buurtorganisaties verenigen zich in ‘Ledeberg doet het zelf’ en vragen de Stad Gent om de site aan te kopen. Ze organiseren een volksvergadering en een petitielijst waarin ze een activiteiten- en ontmoetingscentrum vragen. In 2013 koopt de Stad Gent een groot deel van de site aan.

In het voorjaar van 2014 organiseert de wijkregisseur samen met diverse partners twee inspraakmomenten. Buurtbewoners willen meer groen en meer ontmoetingsruimte voor de buurt en voor organisaties. Dit vormt de basis voor een masterplan voor de site, dat ontwerpbureau BUUR cvba in de zomer van 2014 op vraag van de Stad Gent opmaakt. Het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf Sogent herleidt vervolgens dit omvangrijk masterplan een haalbaar en concreet plan. De vernieuwde site zal in 2018.

In afwachting van de sloopwerken start de wijkvereniging ‘Ledeberg doet het zelf’ een tijdelijk programma samen met lokale actoren als vzw Samenlevingsopbouw, Brede school, vzw Elftwelf, Intercultureel netwerk Gent, de stedelijke dienst buurtwerk en de wijkregisseur. Een stuurgroep zorgt voor het nodige advies en begeleiding. Zij zien erop toe dat de site voor iedereen toegankelijk is.

De stad Gent sloot met ‘Ledeberg doet het zelf’ een beheersovereenkomst af en bood via het Fonds voor Tijdelijke Invulling ook financiële steun. Tijdens de bouwwerken werd de werking overgebracht naar de Botermarkt en het Centrumplein, om in 2018 definitief naar de Standaert weer te keren.

Sinds eind september 2018 is de site weer geopend. De plaats kreeg de naam 'De Broederij'. Organisaties en burgers uit Ledeberg kunnen hier samen op ideeën broeden. De Broederij is de centrale plek waar mensen elkaar ontmoeten. In dit rijkelijk van glas voorziene gebouw is er een koffiehuis en ruimte voor allerhande activiteiten op het gelijkvloers en op de eerste verdieping. Naast dit 'hoofdgebouw' zijn er ook nog enkele kleinere ruimtes, waar je onder meer Fietskeuken en Op Wielekes aantreft. Drie moestuinen wachten vol ongeduld op zaadjes, plantjes en tuiniers. Samen tuinen wordt hier aangemoedigd. Daarnaast is er ook het zeer grote afdak met daaronder een stevige, verhoogde vloer. Spontaan denk je dan aan een podium, maar er kunnen ook andere activiteiten doorgaan zoals bv. lassen, timmeren of metaalbewerking, waarvoor je elders niet de ruimte of het materiaal hebt. De mogelijkheden van de Standaertsite en De Broederij zijn uitgebreid en gevarieerd.

Je hoeft ook niet altijd 'actief' te zijn: een praatje maken op de zitbanken onder de nog jonge bomen, genieten van het nog maar net aangeplante groen, kijken naar de spelende kinderen, deelnemen aan een kookles, optreden of  tentoonstelling,... Het kan en mag allemaal.

Betrokken partij

  • Stad Gent kocht de voormalige doe-het-zelf-zaak en sloot een beheersovereenkomst af met de wijkvereniging. Via het fonds voor tijdelijke invulling is er ook financiële ondersteuning.
  • Wijkvereniging ‘Ledeberg doet het zelf’ organiseerde een volksvergadering en petitielijst en rolde een tijdelijk programma uit samen met vzw Samenlevingsopbouw, Brede School, Elfwelf vzw, Intercultureel netwerk Gent, stedelijke dienst buurtwerk, wijkregisseur.
  • Ontwerpbureau Buur stelt samen met buurtbewoners een masterplan op.
  • De stuurgroep bestaat uit Ledeberg doet het Zelf, ElfTwelf, IN-Gent, Samenlevingsopbouw Gent en de stadsdiensten Brede School Ledeberg, Buurtwerk Ledeberg en de wijkregisseur van de Dienst Beleidsparticipatie.
  • Samenlevingsopbouw Gent heeft een convenant met de stad Gent, met de Standaert-site als één van de projecten. Samenlevingsopbouw Gent neemt initiatief om de leefbaarheid te verbeteren in de buurt (vb. aanpak sluikstorten, lege muren opvrolijken, bloembakken plaatsen) en organiseren ontmoetingsmomenten (vb. soep- en koffiemoment).

Bereik

De stuurgroep waakt op de laagdrempelige toegankelijkheid van de site voor alle buurtbewoners. De verschillende partners die betrokken worden in de stuurgroep, bereiken elk ook een verschillende doelgroep. LDHZ bereikt vooral jonge gezinnen. Via Brede School, Buurtwerk en Samenlevingsopbouw bereiken vooral meer kwetsbare mensen.

Tips

  • Het doel van alle partners is hetzelfde, maar de organisatiecultuur is anders. Iedere organisatie werkt met verschillende doelgroepen en verschillende snelheden. Dat vraagt om degelijke afstemming.
  • Hoe meer dingen men samen doet, hoe meer vertrouwen er ontstaat. Samen activiteiten organiseren zorgt voor vertrouwen, meer dan vergaderen.

Praktisch