Gent_UNHCR_buddywerking_vluchtelingen_ Samen Gentenaar 16x9 (1).jpg
Provider image

Ontmoeting en participatie zijn cruciaal om alle burgers het gevoel te geven dat ze erbij horen en kunnen mee werken aan een gemeenschappelijk verhaal. Inspiratie nodig om verschillende burgers met elkaar te laten ontmoeten? Of om nieuwkomers meer te laten participeren aan de lokale samenleving? Snuister in de voorbeelden van onder meer buddyprojecten en vrijwilligerswerk, en bouw zo mee aan vertrouwen en wederkerigheid tussen alle inwoners van je gemeente. (Foto van Samen Gentenaar, door UNHCR)

Op de website Kies Gelijke Kansen van Unia vind je ook heel wat goede praktijken in verband met communicatie en participatie die inspiratie bieden.