Burgerparticipatie Deinze.png
Provider image

Sinds 2012 zet Stad Deinze in op burgerparticipatie. Vanuit een participatieve, maar ook strategische kijk startten meerdere interne en externe projecten: corona buurtbudgetten, interne bevraging rond de fusie met Nevele,… Een ruimtelijk structuurplan voor Deinze en Nevele vormde een grotere uitdaging. Een stappenplan viel in het water vanwege Corona, maar Stad Deinze pakte het anders aan: via een platform goedgezegd.deinze.be konden ze hun burgerparticipatie online verderzetten.

Doelstelling

De fusie van Nevele en Deinze leidde tot de nood aan één ruimtelijk beleidsplan. Dat bracht meerdere uitdagingen met zich mee: bijkomend ruimtebeslag afbouwen, klimaatbestendigheid, energieslimheid, leefkwaliteit, groen/blauwe netwerken, ontharding,… Het gaat om abstracte zaken waar toch vele actoren bij betrokken zijn. Stad Deinze stelde een open plan proces op met enkele voorgeschreven fases over de komende twee jaren:

 1. Conceptnota
 2. Voorontwerp beleidsplan
 3. Ontwerp beleidsplan
 4. Voorlopige vaststelling beleidsplan

Betrokken partijen

Bij een open planproces betrek je:

 • inwoners:
 • adviesraden;
 • gemeenteraadsleden;
 • belanghebbende actoren;
 • andere overheden.

Je stel een planteam op en zorgt voor een constante terugkoppeling naar bewoners, bestuur en betrokken actoren.

Resultaat

Eind 2019 organiseerden ze een eerste startmoment. Het startmoment beleidsplan ruimte was een combinatie van een lezing met Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en een interactief gedeelte. De bedoeling was een eerste verkennende ronde bij burgers te doen omtrent vijf thema’s:

 • Wonen
 • Natuur en groen
 • Economie, handel en KMO
 • Recreatie
 • Landbouw

Met de resultaten uit het interactieve gedeelte kon Stad Deinze verder aan de slag.

Helaas gooide Corona roet in het eten en kon de vooropgestelde planning niet doorgaan. Stad Deinze had nog geen ervaring in online burgerparticipatie, maar daar kwam nu verandering in: met Citizenlab creëerden ze het online platform goedgezegd.deinze.be .

Ze zetten het platform in voor allerhande inspraakprocessen: ideeën ophalen, stemmen, discussiëren, enquêtes, polls, openbare onderzoeken, scenarioplanning, enzovoort. Op de homepagina zie je welke projecten actief zijn en in welke fase een project zich bevindt. Op de tijdslijn bij elk project zie je of er in deze fase ideeën gegeven kunnen worden, kan worden gereageerd of gestemd.

 Na de lancering startten ze een project volledig gericht op kinderen en jongeren: Ontwerp je droomstad. Kinderen uit de lagere school en jongeren uit het middelbaar onderwijs werden aangemoedigd om te tonen hoe Deinze voor hen er binnen 50 jaar uitziet en wat de verschillen zijn met nu. Uiteindelijk verzamelden ze 103 ideeën, allen zeer creatief en zeer divers. De input wordt nu meegenomen in het verdere proces.

Om hun online platform in de kijker te zetten, lieten ze van elke deelgemeente een inwoner aan het woord. Bekijk hieronder het filmpje.

Tips

 • Vroeger kregen we vaak vragen over de timing van een project. Zit het in fase 1? Wanneer start fase 2 en 3? Nu kan iedereen de tijdslijn volgen via goedgezegd.deinze.be.
 • Burgers aanzetten om over de toekomst na te denken, is niet altijd even gemakkelijk. 5 jaar in de toekomst is al ver, nadenken over wat het beste zou zijn voor Deinze in 2050 is nog een stap verder. Gebruik daarom workshops en leuke methodieken om de burgers aan het woord te laten: een rollenspel, een top 3 doorgeven,…
 • Een online platform is geen doel. Burgerparticipatie stopt daar niet. Bekijk het eerder als een aanvulling op je offline participatie.
 • Reflectie is ontzettend belangrijk: een beleidsplan vraagt meer denkwerk. Er zijn zoveel mogelijkheden. Zet je daarom even naar om te reflecteren: welke methodieken ga je gebruiken? Wat is het nuttigste voor jouw stad of gemeente? Een plan kan je altijd heruitvinden: van offline naar online gaan is maar een voorbeeld.

Praktische informatie