Vluchtelingen uit Oekraïne

naar de overzichtspagina

Oekraïnecrisis: extra maatregelen in onderwijs

De vluchtelingenstroom uit Oekraïne brengt uitdagingen mee voor het onderwijs in Vlaanderen. 

De Vlaamse minister van Onderwijs voorziet extra maatregelen voor het onthaal van kinderen en jongeren uit Oekraïne in de scholen maar ook extra ondersteuning rond flankerende maatregelen. Het beleidsdomein Onderwijs werkt aan een plan van aanpak om deze maatregelen mee uit te werken. Meer info

Er werd een nooddecreet ingediend bij het Vlaamse Parlement om scholen te ondersteunen bij de opvang van leerlingen gevlucht uit Oekraïne. Scholen kunnen rekenen op extra middelen en extra mogelijkheden om deze leerlingen op te vangen. Ze krijgen onder meer: 

  • Extra middelen en omkadering voor het opvangen van extra leerlingen uit Oekraïne
  • Extra  middelen voor het opvangen van kleuters (jonger dan 5) die thuis geen Nederlands spreken
  • Extra middelen en een vereenvoudigde procedure voor het verhogen van de capaciteit
  • Een vereenvoudigde procedure voor OKAN in het voltijds secundair onderwijs.

Lees meer over de maatregelen in het beleidsdomein Onderwijs.

Meer informatie bij OVSG.

OVSG vraagt flexibele aanpak voor leerlingen uit Oekraïne

Verspreid over Vlaanderen en Brussel komen kinderen uit Oekraïne aan die recht hebben op onderwijs. Onze besturen en scholen worden daar nu al mee geconfronteerd en de vraag zal nog toenemen. OVSG vraagt flexibiliteit, regelluwte en een aanpak voor de korte en de lange termijn.

Op korte termijn moeten leerlingen uit Oekraïne worden opgevangen in afwachting van een mogelijke terugkeer, op langere termijn moeten ze een plek krijgen in onze scholen. OVSG pleit na overleg met de bestuurders voor een flexibele aanpak. In eerste instantie willen we de leerlingen vrijetijds- en leeractiviteiten aanbieden in een mix van hun eigen taal en Nederlands. We kunnen hiervoor leraren uit Oekraïne zelf engageren of Oekraïners die hier al leven en samenwerken met verschillende partners. Het is belangrijk dat dit georganiseerd kan worden in een regelluw kader. Op langere termijn is een uitbreiding van de capaciteit van het OKAN-onderwijs broodnodig want er zijn nu al wachtlijsten. Tot slot moeten de CLB’s middelen krijgen om traumaverwerking op te starten. Meer

Praktijk informatie Tips om te werken met kinderen op de vlucht # Personen, Samenleving, gezin & welzijn, Vrije tijd
Lees meer

Online onderwijs uit Oekraïne

Het Oekraïense ministerie voor Onderwijs heeft een digitaal leerplatform opgezet om wereldwijd te zorgen voor gedeeltelijk online onderwijs  voor Oekraïense kinderen:

Zomerscholen voor Oekraïense kinderen

Lokale besturen en onderwijsinstellingen kunnen een subsidie-aanvraag indienen voor de organisatie van een zomeraanbod voor kleuters en leerplichtige leerlingen uit Oekraïne die tijdelijke bescherming genieten. 

De lokale besturen kunnen bijkomende middelen indien ze een regierol opnemen. Die regierol houdt in dat het lokaal bestuur voor alle of verschillende initiatieven op vlak van zomeraanbod op haar grondgebied de regie op zich neemt of dat ze bij het zelf organiseren van een zomeraanbod regietaken vervult. Om voor de middelen voor regierol in aanmerking te komen, moeten – naast het lokaal bestuur – minstens 2 onderwijsinstellingen betrokken zijn bij de zomeraanbodinitiatieven op het grondgebied.

De oproep volgt in grote lijnen het opzet en de doelstellingen van de oproep zomerscholen 2022, maar werkt met een vereenvoudigde subsidieprocedure. Aangezien het onmogelijk is op voorhand het aantal leerlingen in te schatten dat gebruik zal maken van het zomeraanbod, kan het subsidiedossier ingediend worden nadat het zomeraanbod is afgesloten (ten laatste 31 augustus). 

De financiering van het zomeraanbod bestaat uit 2 delen:

  • een financiering van het onderwijs- en vrijetijdsaanbod: per leerling per halve dag 22,5 euro
  • een financiering van de regierol van het lokaal bestuur: per leerling 20 euro

Hier vind je alle info (en binnenkort ook het aanvraagformulier)

 

Aanvragen voor de reguliere zomerscholen 2022 moeten wel ingediend worden ten laatste op 30 mei 2022.

Online aanvraagformulier voor regulire zomerscholen.  

Meer info over reguliere zomerscholen

Ook in deze zomerscholen zijn natuurlijk kinderen uit Oekraïne welkom. De specifieke oproep voor de organisatie van een zomeraanbod voor kinderen en jongeren die in het kader van de Oekraïnecrisis tijdelijk in België verblijven, betekent niet dat deze leerlingen uitgesloten worden van de zomerscholen waarvoor de aanvraagprocedure open staat tot 30 mei 2022.

Praktijk informatie Zomerscholen en zomeraanbod Oekraïne: Webinar 9 juni # Samenleving, gezin & welzijn, Vrije tijd
Lees meer

In het kader van het onderwijs voor kinderen die zijn gevlucht uit Oekraïne, besliste de Vlaamse Regering om ook voor hen een zomeraanbod te voorzien. Dat zomeraanbod is niet vervat in de recente oproep i.v.m. de zomerscholen in het algemeen. De Vlaamse Overheid zal tijdig communiceren over het zomeraanbod voor Oekraïense vluchtelingen. 

Lees meer over zomerscholen in het algemeen