Vluchtelingen uit Oekraïne

naar de overzichtspagina

Oekraïnecrisis: maatregelen in onderwijs

De vluchtelingenstroom uit Oekraïne brengt uitdagingen mee voor het onderwijs in Vlaanderen. 

Vlaanderen neemt maatregelen voor het onthaal van kinderen en jongeren uit Oekraïne in de scholen en voorziet extra ondersteuning voor de scholen en voor flankerende maatregelen. Deze maatregelen worden genomen bij nooddecreten. Op basis van deze decreten kunnen scholen rekenen op extra middelen en extra mogelijkheden om deze leerlingen op te vangen. Worden onder meer voorzien: 

  • Extra middelen en omkadering voor het opvangen van extra leerlingen uit Oekraïne
  • Extra  middelen voor het opvangen van kleuters (jonger dan 5) die thuis geen Nederlands spreken
  • Extra middelen en een vereenvoudigde procedure voor het verhogen van de capaciteit
  • Een vereenvoudigde procedure voor OKAN in het voltijds secundair onderwijs
  • Een subsidie voor voor het faciliteren van huisonderwijs van Oekraïense kinderen in de nooddorpen

Lees meer over de maatregelen in het beleidsdomein Onderwijs.

Meer informatie bij de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG): Oekraïne op school en in de klas

OVSG vraagt flexibele aanpak voor leerlingen uit Oekraïne

Verspreid over Vlaanderen en Brussel komen kinderen uit Oekraïne aan die recht hebben op onderwijs. OVSG vraagt flexibiliteit, regelluwte en een aanpak voor de korte en de lange termijn.

Op korte termijn moeten leerlingen uit Oekraïne worden opgevangen in afwachting van een mogelijke terugkeer, op langere termijn moeten ze een plek krijgen in onze scholen. OVSG pleit na overleg met de bestuurders voor een flexibele aanpak. In eerste instantie willen we de leerlingen vrijetijds- en leeractiviteiten aanbieden in een mix van hun eigen taal en Nederlands. We kunnen hiervoor leraren uit Oekraïne zelf engageren of Oekraïners die hier al leven en samenwerken met verschillende partners. Het is belangrijk dat dit georganiseerd kan worden in een regelluw kader. Op langere termijn is een uitbreiding van de capaciteit van het OKAN-onderwijs broodnodig want er zijn nu al wachtlijsten. Tot slot moeten de CLB’s middelen krijgen om traumaverwerking op te starten. Meer

Online onderwijs uit Oekraïne

Het Oekraïense ministerie voor Onderwijs heeft een digitaal leerplatform opgezet om wereldwijd te zorgen voor gedeeltelijk online onderwijs  voor Oekraïense kinderen.

Praktijk informatie Tips om te werken met kinderen op de vlucht # Samenleving, gezin & welzijn, Vrije tijd
Lees meer

In het kader van het onderwijs voor kinderen die zijn gevlucht uit Oekraïne, besliste de Vlaamse Regering om ook voor hen een zomeraanbod te voorzien. Dat zomeraanbod is niet vervat in de recente oproep i.v.m. de zomerscholen in het algemeen. De Vlaamse Overheid zal tijdig communiceren over het zomeraanbod voor Oekraïense vluchtelingen. 

Lees meer over zomerscholen in het algemeen